Proves d’Alè d’Hidrogen espirat i Metà (Breath Test H2 i CH4)

El test d’Hidrogen espirat consisteix en el mesurament d’hidrogen en l’aire que respirem després de l’administració d’un sucre (lactosa, fructosa, sorbitol, glucosa, lactulosa, xilosa, etc).

Normalment els bacteris intestinals tenen la capacitat de descompondre els sucres alliberant Hidrogen, que passa al torrent circulatori i d’aquí al pulmó, expulsant finalment a l’exterior mitjançant la respiració.

El procediment consisteix en realitzar un mesurament basal d’Hidrogen i després de l’administració del sucre cada 10 o 30 minuts per un període de 3 o 5 hores (depenent del sucre que estiguem avaluant).

És important realitzar una correcta preparació el dia anterior seguint una dieta específica, acudir en dejú, no mastegar xiclets ni caramels, no fumar abans de l’estudi i no haver pres antibiòtics les setmanes prèvies.

Les indicacions fonamentals dels test d’hidrogen espirat solen ser la sospita d’intolerància alimentàries (test de lactosa, fructosa i sorbitol), sospita d’un sobrecreixement bacterià (test de lactulosa o glucosa) o bé quadres de malabsorció (test de xilosa). És possible que durant la realització del test alguns pacients presenten símptomes com gasos, inflor de l’abdomen, o ganes d’evacuar, que solen ser lleus i transitoris.

Clínica ServiDigest disposa d’un servei de Motilitat i Proves funcionals digestives que permet completar l’estudi i el tractament de malalties i alteracions funcionals digestives.

  • comprar test d'hidrogen espirat

    Test d’hidrogen espirat

    350,00