Manometria esofàgica convencional

La Manometria esofàgica és l’estudi per avaluar la motilitat de l’esòfag i els seus esfínters.

S’indica generalment com a part de l’estudi de la patologia digestiva esofàgica davant símptomes de disfàgia funcional, o reflux gastro-esofàgic (al costat de la pH-metria) entre d’altres exploracions.

És aconsellable realitzar una vegada que s’han descartat lesions orgàniques de l’esòfag mitjançant gastroscòpia o esofagograma.

La prova consisteix en la col·locació d’una petita sonda flexible per via nasal fins a l’estómac que registra pressions a diferents nivells, i que es troba connectada a un aparell de registre que transmet finalment la informació a un ordinador.

Durant la prova es retirarà suaument la sonda per anar fent diferents mesuraments, sent necessari en algunes ocasions que el pacient empassi voluntàriament petites quantitats d’aigua i en altres que deixi d’empassar.

Per realitzar aquest procediment, és imprescindible que el pacient acudeixi en dejú de 6 hores, evitar els dies previs fàrmacs que puguin alterar la motilitat (procinètics, anti-eméticos, espasmolítics, etc.).

La manometria esofàgica és una exploració no dolorosa que té una durada mitjana de 20 minuts.
Per aconseguir un bon registre durant l’exploració és fonamental que el pacient es trobi tranquil seguint les indicacions del metge per facilitar tot el procés.

Clínica ServiDigest disposa d’un servei de Motilitat i Proves funcionals digestives que permet completar l’estudi i el tractament de malalties i alteracions funcionals digestives.

  • comprar manometria esofàgica

    Manometria Esofàgica

    590,00