Proves funcionals digestives

El Departament d’Aparell Digestiu de Clínica ServiDigest està integrat per diferents serveis i unitats especialitzades per a l’estudi i tractament de les malalties digestives.

En el Servei de Motilitat i Proves Funcionals Digestives disposem de la tecnologia més avançada que ens permet completar l’estudi i el tractament integral de les malalties i alteracions funcionals digestives.