pH-metria 24 hores convencional

La pH-metria esofàgica de 24h és una exploració complementària que forma part de l’estudi de pacients amb reflux gastro-esofàgic, sense reemplaçar altres proves com la gastroscòpia o la manometria esofàgica.

La pH-metria esofàgica no només ens informa de l’existència o no de reflux, sinó que també ens mostra la gravetat del mateix, el moment en què passa, i la durada de cada un dels episodis.

Les dades obtingudes mitjançant aquest estudi permeten realitzar un enfocament terapèutic individualitzat per a cada pacient.

Aquesta exploració consisteix a col·locar una petita sonda a través del nas que es deixa 5 cm per sobre de l’esfínter esofàgic inferior. Un cop col·locada es fixa la zona al nas i es connecta l’altre extrem a un aparell de registre que gravarà durant 24 hores els canvis d’acidesa que es produeixin a nivell d’esòfag.

L’habitual és que un cop col·locada els pacients s’acostumin ràpidament a la sonda. Igual que a la manometria esofàgica es necessita previ a la col·locació un període de dejuni de 6 hores i que el pacient deixi 3 hores abans el tractament amb antiH2 (ranitidina), i 7 dies abans el tractament amb IBP (omeprazol, lansoprazol, rabeprazol , esomeprazol).

La sonda es retira transcorregudes 24 hores de la seva col·locació i durant aquest període de temps es recomana que el pacient faci una vida normal, tenint solament d’evitar dutxar-se i prendre aliments àcids com cítrics o vinagre.

Clínica ServiDigest disposa d’un servei de Motilitat i Proves funcionals digestives que permet completar l’estudi i el tractament de malalties i alteracions funcionals digestives.

  • comprar pHmetria Esofàgica

    pHmetria Esofàgica

    750,00