Manometria anorectal convencional

La Manometria anorectal és un procediment diagnòstic segur i útil per a l’estudi la funció anorectal (pressions de esfínter anal, sensibilitat del recte, distensibilitat, reflexos neuronals, relaxació dels esfínters durant maniobres expulsives).

S’indica habitualment en pacients amb restrenyiment, amb incontinència, i com a estudi previ a la intervenció quirúrgica d’hemorroides o fissures.

La preparació necessària per realitzar el procediment consisteix a col·locar un ènema evacuatori 2 hores abans de la prova.

L’examen dura aproximadament 20 minuts, temps durant el qual el pacient es recolza sobre el seu costat esquerre, mentre el metge introdueix primes sondes a través de l’anus, que es troben connectades a una màquina que registra les diferents pressions.

Se li sol·licitarà al pacient que col·labori en alguns moments de la prova (prement o tancant esfínters, fent esforç evacuatori i tossint).

En cas de detectar alteració en la força o relaxació dels esfínters dels pacients poden beneficiar d’exercicis especials de reeducació (biofeedback).

Tant la Manometria anorectal com el biofeedback són tècniques no doloroses que no tenen riscos rellevants.

Clínica ServiDigest disposa d’un servei de Motilitat i Proves funcionals digestives que permet completar l’estudi i el tractament de malalties i alteracions funcionals digestives.

  • comprar manometria ano-rectal

    Manometria ano-rectal

    590,00