Objectius

Creiem en la Medicina Preventiva

El nostre objectiu principal és l’atenció personalitzada dels nostres pacients, amb la máxima qualitat en el tracte humà.

Creiem que escoltar als nostres pacients i ajudar a superar els seus problemes pot arribar a ser més beneficiós i terapèutic que la prescripció farmacològica.

Cada pacient és diferent, i cada patologia ha de ser tractada de manera personalitzada segons els problemes i necessitats que presentin. Per aixó dediquem tot el temps i suport necessari. 

Ens satisfà enormement haver aconseguit que tot el nostre equip professional (metges, infermeres, personal sanitari i administratiu), estigui il·lusionat i motivat en la tasca més important i principal de ServiDigest:

Tenir cura de la salut dels nostres pacients per aconseguir que visquin amb una major qualitat de vida. 

Per fer-ho, comptem amb la Unitat de Medicina Preventiva.

El millor tractament és la prevenció i en aquest objectiu és on volem incidir especialment a ServiDigest. 

Creiem en la Medicina Preventiva.

És fonamental aconseguir diagnosticar les malalties en les fases incipients.En aquestes fases el tractament mèdic, endoscòpic o quirúrgic és primordial.

Recomanem uns hàbits de vida saludables, amb una alimentació adequada i equilibrada, la pràctica d’exercici físic i l’enriquiment personal i emocional mitjançant l’accés a la cultura i d’altres activitats lúdiques.

Apostem per la comunicació i la coordinació amb tots els professionals mèdics que ens confien l’estudi dels seus pacients, facilitant-los els resultats dels estudis diagnòstics d’endoscòpies, de proves funcionals digestives o d’altres interconsultes en el menor temps possible, per valorar conjuntament el millor tractament.

Els avenços tecnològics s’incorporen amb seguretat a ServiDigest, seleccionant i aplicant la seva pràctica en els casos en què es demostra una millora real.

Disposem  dels mitjans tecnològics més avançats per practicar una medicina d’alta qualitat, però amb prudència davant les novetats constants. S’ha de seleccionar les tècniques que realment aporten un avançament diagnòstic i terapèutic i que hagin acreditat i demostrat una eficàcia autèntica en els pacients.

80610408