Responsabilitat Social Corporativa

La Fundació Privada ServiDigest té el compromís de complir amb el desenvolupament de la Responsabilitat Social Corporativa de Clínica ServiDigest.

Són els nostres valors socials els que defineixen les nostres accions en tots els àmbits de la gestió de ServiDigest.

Adoptem compromisos que comportin respecte, avanç i integració de les persones.

RSC

Normes d’Ètica i Conducta

Pautes generals establertes en relació a un codi de conducta intern, actuant d’acord amb el que s’espera en relació als empleats, pacients , clients , proveïdors i qualsevol altra part directament vinculada amb els nostres serveis.

Ens comprometem a que el personal de l’equip de professionals de la Clínica ServiDigest actuï sempre en el més estricte compliment dels principis bàsics continguts en el Codi de Conducta Intern.

 Normes de respecte a la diversitat

Busquem el benestar de les persones en totes les nostres activitats, adquirint el compromís de respectar i promoure els drets humans i el respecte per la diversitat en qualsevol dels àmbits de la nostra influència i activitat empresarial i professional.

Normes de Seguretat, Salut i Medi ambient

Assumim el compromís de desenvolupar les nostres activitats considerant com a valors essencials la seguretat , la salut de les persones i la protecció del medi ambient .
Fundació Privada ServiDigest comparteix la preocupació de la societat enfront del canvi climàtic i treballa per reduir els impactes que l’activitat humana està causant al planeta, centrant el nostre compromís en utilitzar de forma eficient tots els recursos de què disposem a les nostres instal · lacions i en les activitats que desenvolupem. Volem mitigar els efectes del canvi climàtic.

Normes de Qualitat

Els alts estàndards de qualitat que es troben establerts a la Clínica ServiDigest, busquen sempre la millora contínua .
Els principi d’excel · lència formen part dels nostres valors ètics i professionals i dels compromisos que hem adquirit amb els nostres grups d’interès.

Desenvolupament de plans de desenvolupament i ajuda social

La Fundació vol integrar a la Clínica ServiDigest en el seu projecte de crear un món més just i solidari posant en marxa programes de col · laboració solidària .

Fundació Privada ServiDigest, mitjançant la seva Responsabilitat Social Corporativa, ofereix l’oportunitat de dur a terme els seus dos objectius : Promoure projectes de desenvolupament i sensibilitzar la societat per acostar-se a la realitat dels més desfavorits.