Impedanciometria

L’estudi amb catèters especials de pH-metria amb Impedància permet determinar els episodis de reflux en quant a freqüència, durada, moment d’aparició i relació amb els símptomes del pacient, tractant d’identificar la causa dels mateixos, relacionats amb el reflux gastro-esofàgic. S’indica per a l’estudi dels refluxos gastro-esofàgics no àcids, per valorar l’eficàcia dels tractaments de la malaltia per reflux gastro-esofàgic i per a l’avaluació del tractament quirúrgic.

  • Neteja del còlon

    Impedancimetria

    1.590,00