Dislipèmia

La Dislipèmia es defineix com l’alteració dels nivells de colesterol i / o triglicèrids, ja sigui per excés o per defecte.

Classificació

La Dislipèmia sol classificar-se segons el seu origen i causa en primàries i secundàries. Les primàries són aquelles determinades genèticament, sent la forma més freqüent la hipercolesterolèmia poligènica, que suposa fins al 80% d’aquestes. Altres a destacar són la hipercolesterolèmia familiar i la hiperlipèmia familiar combinada.

Les secundàries estan originades per malalties (per exemple hipotiroïdisme o malaltia renal crònica), situacions fisiològiques (embaràs), factors externs (dieta amb greixos, sedendarisme) o fàrmacs (per exemple corticoides). Habitualment solen superposar-se sobre les primàries. En aquest grup hem de destacar la dislipèmia aterogènica, associada a la síndrome metabòlica i / o a la diabetis tipus 2.

Diagnòstic

La recerca activa de dislipèmia està justificada per la seva rellevància com a factor de risc cardiovascular. El diagnòstic s’estableix quan el nivell de colesterol LDL (comunament conegut com “dolent”) o els triglicèrids estan elevats, o bé el colesterol HDL (o “bo”) es troba sota.

Tractament

El tractament de la dislipèmia inclou dieta baixa en greixos, exercici físic, normalització del pes i deixar de fumar, juntament amb fàrmacs que disminueixen els nivells de colesterol i / o triglicèrids (estatines i fibrats respectivament). El tractament s’ha d’ajustar al risc cardiovascular de cada pacient, establint un objectiu individualitzat.

S’ha demostrat que la reducció de LDL i triglicèrids i l’augment de HDL s’associa amb una disminució de malaltia cardiovascular, i en el cas dels triglicèrids, es prevé a més el desenvolupament de pancreatitis.

En el servei d’Endocrinologia, Nutrició i Dietètica de Clínica ServiDigest, podem realitzar un diagnòstic precoç, identificar el tipus de dislipèmia i establir un pla terapèutic amb canvis en l’estil de vida i / o fàrmacs hipolipemiants.

Dra. Gemma Cuixart Carruesco
Especialista en Endocrinologia i Nutrició
Col·legiada nº 48.408 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Servei d’Endocrinologia i Nutrició de Clínica ServiDigest