Tiroide

La tiroide és una glàndula amb forma de papallona situada a la part frontal del coll, i la seva principal funció és produir les hormones tiroxina (T4) i triiodotironina (T3), encarregades de regular el desenvolupament i el metabolisme.

Tiroides

Classificació

Les malalties de la tiroide les podem classificar segons si alteren la seva forma o funció. Les alteracions de la forma poden ser un augment de mida de la glàndula, el que s’anomena goll, o bé l’aparició d’un o diversos nòduls.

Les alteracions de la funció poden ser per dèficit (hipotiroïdisme), o bé per excés (hipertiroïdisme). L’hipotiroïdisme sol donar lloc a cansament, somnolència, augment de pes, restrenyiment i intolerància al fred. A diferència d’aquest, el hipertiroïdisme ocasiona nerviosisme, pèrdua de pes, sudoració, palpitacions i tremolors.

Diagnòstic

En les alteracions de la forma, l’ecografia tiroïdal ens permet valorar la presència de goll i / o nòduls, juntament amb la seva mida i característiques. A més, en funció del cas, es realitzarà presa d’una mostra mitjançant punció amb agulla fina, amb l’objectiu de descartar la presència de càncer de tiroide.

Per al diagnòstic del hipo/ hipertiroïdisme realitzarem una analítica sanguínia amb estudi de funció tiroïdal (TSH, T4 lliure i T3 lliure). A més, en aquells pacients en els quals se sospiti un origen autoimmune, demanarem els anticossos corresponents.

Tractament

El tractament del càncer de tiroide i el goll o nòduls de grans dimensions és quirúrgic. En cas contrari, s’ha de fer seguiment ecogràfic anual.

L’hipotiroïdisme es tracta substituint l’hormona deficitària amb levotiroxina. En el cas de l’hipertiroïdisme, podem administrar tractament farmacològic amb antitiroïdals i, si aquests no fossin efectius, està indicada l’ablació amb radioiode.

Dra. Gemma Cuixart Carruesco
Especialista en Endocrinologia i Nutrició
Col·legiada nº 48.408 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Servei d’Endocrinologia i Nutrició de Clínica ServiDigest