Endocrinologia i nutrició

Servei d'endocrins i nutricionistes a Barcelona

Què és un Endocrinòleg?
És un metge especialista que es dedica a l’estudi, diagnòstic i tractament de malalties metabòliques, hormonals i nutricionals.

Metabòliques

Diabetis
Dislipèmia

Hormonals

Glàndules Suprarenals
Hipòfisi
Tiroide
Paratiroides

Nutricionals

Sobrepès i Obesitat
Desnutrició

El Servei d’Endocrinologia i Nutrició de Clínica ServiDigest treballa de forma coordinada amb el Servei d’Aparell Digestiu i el Servei medicoquirúrgic de l’Obesitat, per tal d’oferir un tractament integral i multidisciplinar de forma individualitzada a cada pacient i a cadascuna de les patologies que presenti.