Tractament de l’Obesitat i el Sobrepès

Servei medicoquirúrgic per al tractament del sobrepès i l'obesitat a Barcelona

Clínica ServiDigest disposa d’un servei medicoquirúrgic de l’Obesitat per tractar de forma especialitzada i multidisciplinar aquesta patologia cada vegada més freqüent en les societats més desenvolupades. El Sobrepès i l’Obesitat suposen un problema de salut molt important que requereix uns tractaments especifics.

Disposem de serveis d’Endocrinologia, Nutrició i Dietética, Psicología, Endoscòpia Digestiva i Cirurgia de l’Obesitat (bariàtrica), per poder aplicar de forma coordinada els diferents tractaments segons el grau de Sobrepès o Obesitat: dietètic, farmacològic, endoscòpic i quirúrgic.

L’Obesitat no s’ha de valorar només com un problema estètic sinó de Salut, ja que provoca l’aparició d’altres malaties com diabetis, hipertensió arterial, dislipemia, malalties degeneratives osteoarticulars, malalties cardiovasculars, alteracions psicològiques (ansietat, depressió), apnea de la son, trastorns ginecològics, digestius i hepàtics, i una major probabilitat de càncer d’úter, còlon…

El seu tractament és complex i s´ha d’aplicar de forma integral i multidisciplinar, individualitzant cada cas per aconseguir la motivació i col.laboració del pacient.

 • Tractament Endocrinològic
 • Tractament Nutricional-Dietètic
 • Tractament Psicològic
 • Avaluació Activitat Física
 • Tractament Endoscòpic
 • Cirurgia de l’Obesitat (Bariàtrica)

Tractaments endoscòpics de l’obesitat

Les tècniques endoscòpiques que es realitzen tenen com a objectiu reduir la capacitat gàstrica per aconseguir més sensació de sacietat amb menor quantitat d’ingesta.

Baló intragàstric endoscòpic

Sense cirurgia, consisteix a introduir a l’estómac, per via endoscòpica, un globus de silicona amb contingut de sèrum fisiològic. Es manté durant uns mesos, produint sensació de sacietat i reeducant durant aquest periode al pacient a menjar més lleuger i menys quantiós.

Mètode APOLLO

Un mètode innovador i avançat per a realitzar intervencions endoscòpiques per via oral, i indicat en el tractament de l’Obesitat i també en d’altres patologies i / o complicacions digestives que precisin un procediment de sutura endoscòpica.

Tractaments quirúrgics de l’Obesitat

Cirurgia de l’Obesitat o Cirurgia Bariàtrica

Té el seu origen en altres procediments quirúrgics en què s’observava pèrdua de pes en pacients que no eren intervinguts amb aquesta finalitat. Les tècniques de Cirurgia Bariàtrica s’empren des de fa més de 60 anys, però han demostrat ser un tractament especialment eficaç amb el desenvolupament de la cirurgia laparoscòpica.

Actualment la Cirurgia Bariàtrica és l’opció més efectiva en el cas d’una Obesitat catalogada com a tipus III (índex de massa corporal superior a 40) en la que han fracassat els altres tractaments, o en la tipus II (índex de massa corporal superior a 35 ) amb comorbiditats greus relacionades amb l’Obesitat com diabetis, hipertensió, dislipèmia o síndrome d’apnea del son.

Aquesta cirurgia constitueix un element del tractament de l’Obesitat i s’indica d’acord a un protocol estricte de control i avaluació de l’Obesitat, que permet realitzar la intervenció en el moment més adequat, i amb la tècnica més ben adaptada al perfil metabòlic del pacient.

Després de l’operació, es continua el procés amb un programa de canvi d’hàbits alimentaris i estil de vida, pautes d’alimentació protocol·litzades i augment progressiu de l’activitat física mitjançant exercicis adaptats, així com controls per part d’un equip multidisciplinari, format per cirurgià , endocrinòleg i dietista. Aquest programa és imprescindible perquè el resultat del tractament sigui favorable i es pugui mantenir la pèrdua de pes aconseguida a llarg termini.

Equip multidisciplinari

L’Obesitat és una malaltia que requereix un abordatge multidisciplinari, i és per aquest motiu que serà tractat per diversos especialistes per valorar la seva situació clínica i realitzar el seguiment posterior a la intervenció. Les especialitats que formen part de la unitat de Cirurgia de l’Obesitat i Metabòlica són:

 • Cirurgia Bariàtrica i Metabòlica
 • Gastroenterologia
 • Endocrinologia
 • Nutrició
 • Psicologia

L’Obesitat és la malaltia metabòlica més freqüent en els països desenvolupats i segons la OMS, una de les grans epidèmies del segle XXI.

A part de la predisposició genètica, l’augment del Sobrepès i l’Obesitat es deu als mals hàbits alimentaris i a la falta d’exercici físic.

El Sobrepès és una malaltia que evoluciona cap a l’Obesitat, per tant, és important frenar la seva progressió en el moment en que encara no afecti de forma important la salut del pacient.

Els diversos graus d’Obesitat exigeixen diferents nivells de tractament, pel que deuen ser evaluats i tractats en Unitats expertes en el tractament del Sobrepès i l’Obesitat.