Calcula el teu Índex de Massa Corporal – IMC

ServiDigest t’ajuda a calcular el teu IMC.

El càlcul de l’Índex de Massa Corporal (IMC) o índex de Quételet, és el mètode més àmpliament utilitzat per valorar el Sobrepès i Obesitat per a adults. És un índex que es calcula amb 2 paràmetres, el pes i l’alçada, per aquest motiu és un mètode tan fàcil d’usar, encara que també té un marge d’error, sobretot quan es calcula el pes en persones que practiquen esport de forma regular-intensa, a causa que el càlcul es fa a partir del pes total, sense discriminar si en aquest total hi ha més múscul o greix. Encara així, és una eina útil que juntament amb altres dades orienta el tractament en el sobrepès o obesitat.

Powered by YAZIO

Classificació en funció de l’IMC calculat

IMC < 18,5 – Pes baix

Quan l’IMC està per sota de 18,5 indica que s’està en un pes baix. Seria convenient valorar amb un especialista la necessitat d’augmentar el pes o estudiar el motiu d’aquest pes baix. També s’hauria d’estudiar si l’alimentació que segueix és suficient com per aportar els nutrients necessaris. Li recomanem consulti amb els nostres Serveis d’Endocrinologia, Nutrició i Dietètica.

IMC 18,5 – 25 – Pes normal

Està en un pes correcte per la seva alçada. Si se sent a gust amb el seu pes i manté un bon estat de salut, és recomanable que es mantingui en aquest pes. Li recomanem segueixi amb uns hàbits saludables d’alimentació i pràctica regular d’exercici. En el cas de desitjar més informació del seu estat físic disposem de la última tecnologia per l’estudi del seu metabolisme, amb el percentatge corporal de la seva massa muscular, grassa i òssia, per ajudar-lo a mantenir el seu pes ideal.

IMC 25-26,9 – Sobrepès Grau I

Està en un pes per sobre del recomanat, situant-se en una Obesitat de primer grau. Consulti amb un equip especialitzat i multidisciplinari per realitzar un estudi de l’obesitat, descartar patologies que li puguin estar condicionant a aquest excés de pes i programar el tractament a seguir. Està indicat un canvi d’hàbits alimentaris, augmentar l’activitat física i valorar la col·locació d’un Baló Intragástric per via endoscópica per ajudar-li a perdre pes i ajudar al canvi d’hàbits alimentaris. Li recomanem sol·liciti una primera visita amb els nostres Serveis d’Endocrinologia, Nutrició i Dietètica per iniciar l’estudi.

IMC: 27-29,9 – Sobrepès Grau II

Està en un pes molt per sobre del recomanat, situant-se en una Obesitat de segon grau. L’excés de pes que té li predisposa a patir malalties metabòliques greus que s’han d’estudiar i tractar. Consulti amb un equip especialitzat i multidisciplinari per realitzar un estudi de l’obesitat i començar un tractament que contempli canvis en l’alimentació i grau d’activitat física, i es valorin opcions com la col·locació d’un Baló Intragástric per via endoscópica o realitzar una Cirurgia endoscópica de l’Obesitat. Li recomanem sol·liciti una primera visita amb els nostres Serveis d’Endocrinologia, Nutrició i Dietètica per iniciar l’estudi.

Obesitat Mòrbida

Està en un pes per sobre del recomanat, situant-se en una Obesitat mórbida. El seu excés de pes li predisposa a patir malalties metabòliques greus que s’han d’estudiar i tractar. Consulti amb un equip especialitzat i multidisciplinari per fer un estudi de l’obesitat i començar un tractament que contempli canvis en l’alimentació, grau d’activitat física i valorar la realització d’una Cirurgia de l’Obesitat. Li recomanem sol·liciti una primera visita amb els nostres Serveis d’Endocrinologia, Nutrició i Dietètica per iniciar l’estudi.

Superobesitat

Està en un pes per sobre del recomanat, situant-se en una Obesitat mórbida. El seu excés de pes li predisposa a patir malalties metabòliques greus que s’han d’estudiar i tractar. Consulti amb un equip especialitzat i multidisciplinari per fer un estudi de l’obesitat i començar un tractament que contempli canvis en l’alimentació, grau d’activitat física i valorar la realització d’una Cirurgia de l’Obesitat. Li recomanem sol·liciti una primera visita amb els nostres Serveis d’Endocrinologia, Nutrició i Dietètica per iniciar l’estudi.

Súper-superobesitat

Està en un pes per sobre del recomanat, situant-se en una Obesitat mórbida. El seu excés de pes li predisposa a patir malalties metabòliques greus que s’han d’estudiar i tractar. Consulti amb un equip especialitzat i multidisciplinari per fer un estudi de l’obesitat i començar un tractament que contempli canvis en l’alimentació, grau d’activitat física i valorar la realització d’una Cirurgia de l’Obesitat. Li recomanem sol·liciti una primera visita amb els nostres Serveis d’Endocrinologia, Nutrició i Dietètica per iniciar l’estudi.