Bypass Gàstric

Reducció d'estómac a Clínica ServiDigest

El Bypass Gàstric és un procediment quirúrgic de reducció d’estómac.

El Bypass Gàstric redueix la capacitat gàstrica i crea una malabsorció lleugera dels nutrients, obtenint una pèrdua de pes eficaç i perdurable. Es realitza en pacients adults (de 18 a 65 anys) amb Obesitat tipus III (sobretot en IMC> 45 kg / m2) o tipus II associada a diabetis mellitus tipus 2, que han fracassat en intentar perdre pes amb dieta i exercici. És la tècnica d’elecció en els pacients que presenten reflux gastroesofàgic.

El tractament quirúrgic de l’Obesitat va començar el 1956 amb la introducció del bypass jejunoileal, que va ser substituït deu anys després pel gàstric, a causa de les severes complicacions metabòliques que el primer originava. El 2011, continuava sent la cirurgia més emprada per al tractament de l’Obesitat, amb un percentatge del 46,6%, tot i que es troba en descens a causa de la major realització de la gastrectomia tubular.

S’aconsegueix la pèrdua de pes per dos mecanismes, combinant un estómac de capacitat molt reduïda (component restrictiu) juntament amb un encreuament a l’intestí prim (bypass) que origina que només s’utilitzi un 60% d’aquest per l’absorció de nutrients (component malabsortivo). El cirurgià realitza un petit reservori gàstric (20-50cc), a costa de la curvatura menor, juntament amb el que denominem una nansa en Y de Roux. La Y de Roux es forma seccionant el jejú a uns 50 cm de la seva unió amb el duodè; el segment distal s’uneix amb el reservori gàstric (nansa alimentària) i el proximal (nansa biliopancreàtica) es sutura 150 cm per sota de la unió gastro-jejunal.

El procediment es realitza també mitjançant un abordatge laparoscòpic, amb una durada mitjana de 90-150 minuts. Si hi ha colelitiasi, s’associa una colecistectomia. Posteriorment, el pacient haurà d’estar hospitalitzat uns 3-4 dies, i pot reprendre la seva vida habitual en 3-4 setmanes.

El Bypass Gàstric aconsegueix una pèrdua de l’excés de pes del 60-70% als 5 anys, juntament amb millora o fins i tot remissió de les comorbiditats associades a l’Obesitat, com la hipertensió arterial, la diabetis mellitus tipus 2, la dislipèmia  i la síndrome d’apnea del son.

byPass