Diabetis

La Diabetis és una malaltia crònica que es caracteritza per una elevació de la glucosa (sucre) deguda a alteracions en la secreció d’insulina, la seva acció o ambdues.

Diabetis

Classificació de la Diabetis

Hi ha diferents tipus de diabetis:

  • Diabetis tipus 1, que sol diagnosticar-se a la joventut, d’origen autoimmune, i en la que hi ha un dèficit d’insulina.
  • Diabetis tipus 2, la més freqüent, d’inici habitualment a l’edat adulta, caracteritzada per resistència a l’acció de la insulina.
  • Diabetis gestacional.
  • Altres formes específiques de diabetis, com secundària a malaltia o cirurgia del pàncrees, induïda per fàrmacs (per exemple corticoides) o defectes genètics (MODY).

A Espanya, segons l’estudi Di@bet.es, el 2011 el 13.8% dels adults tenia diabetis tipus 2, entre els que gairebé la meitat desconeixien que patien aquesta malaltia. A més, el 12.6% de la població té intolerància a la glucosa o glucosa basal alterada, el que es considera prediabetis. A això cal sumar la diabetis tipus 1, que suposa del 1 al 5% del total de persones amb diabetis i altres situacions especials, com la diabetis associada amb l’embaràs, que afecta entre el 5 i el 7% de les gestants.

Els factors de risc associats al desenvolupament de diabetis tipus 2 són edat avançada, obesitat, vida sedentària, hipertensió arterial, història familiar de diabetis i ètnia. Alguns pacients amb diabetis tipus 2 pateixen l’anomenada síndrome metabòlica, un conjunt de malalties (hipertensió, dislipèmia, obesitat abdominal …) relacionades amb la resistència a la insulina.

Diagnòstic de la Diabetis

La diabetis sol ser una malaltia asimptomàtica, tret que es trobi en fases avançades, pel que el diagnòstic requereix d’analítica sanguínia. Valors de glucosa en dejú majors o iguals a 126 mg / dl o Hemoglobina glicosilada igual o superior a 6.5% en dues ocasions, són diagnòstics de diabetis. La prediabetis es caracteritza per glucosa de 100 a 125 mg / dl o Hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4%.

Tractament de la Diabetis

El tractament dels pacients amb diabetis ha d’incloure canvis a la dieta, exercici físic, fàrmacs hipoglucemiants (per exemple metformina) i / o insulina. La diabetis mal controlada s’associa a complicacions cròniques com malalties cardiovasculars (infart, ictus, etc.), renals (nefropatia) i oculars (retinopatia), entre d’altres.

En diabetis hi ha estudis que avalen la importància d’un tractament intensiu des de l’inici de la malaltia i, encara millor, quan s’intervé en la fase prediabética, especialment amb un canvi d’hàbits dels pacients en risc.

En el servei d’Endocrinologia de Clínica ServiDigest, podem realitzar un diagnòstic precoç, identificar el tipus de diabetis, detectar complicacions cròniques i establir un pla terapèutic amb fàrmacs orals i / o insulina.

Dra. Gemma Cuixart Carruesco
Especialista en Endocrinologia i Nutrició
Col·legiada nº 48.408 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Servei d’Endocrinologia i Nutrició de Clínica ServiDigest