Endoscòpia Digestiva

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada en el tractament endoscòpic de patologies digestives i metabòliques a Barcelona

El Servei d’Endoscòpia Digestiva és de gran rellevància dins de la medicina digestiva actual.

Què és l’endoscòpia?

Literalment, endoscòpia significa “mirar per dins”.

És una tècnica aplicable en múltiples camps de l’activitat humana, en la indústria i la investigació i, com no, en la medicina.

Els antecessors immediats de l’endoscòpia mèdica actual van ser els fibroscopis flexibles amb tecnologia de fibra de vidre, que es van començar a utilitzar en la pràctica mèdica en la dècada dels anys seixanta. Al llarg dels vuitanta, el sistema es va millorar, apareixent els videoendoscopis, a partir dels quals es van desenvolupar els models que utilitzem avui dia.

Se tracta d’aparells flexibles dissenyats per veure l’interior de l’organisme humà, per orificis naturals (boca, nas, anus, uretra, vagina.). En el cas de l’endoscòpia digestiva, el més habitual és l’examen del tracte digestiu superior a través de la boca o del nas i l’examen del còlon i part distal de l’intestí prim mitjançant la colonoscòpia i ileoscopia a través de l’anus.

L’intestí prim el podem estudiar amb Càpsula endoscópica i fer terapèutica amb un Enteroscopi de major longitud.

Els endoscopis que utilitzem en el nostre servei, d’última generació, porten un sistema d’il·luminació mitjançant fibra de vidre connectada a una font de llum i una microcàmera a la punta, tipus xip, que recull la imatge amb una gran fidelitat, transmetent-la a través de un processador a un o més monitors i permetent la realització de fotografies o vídeo quan és necessari.

Els endoscopis solen tenir un gruix entre 5 i 15 mm i una longitud entre un metre i una mica més de metre i mig. Porten un canal intern per on es poden passar diversos accessoris per a prendre mostres o fer terapèutica i són manejats pel endoscopista mitjançant uns comandaments que porten al capçal i que permeten el gir en tots els sentits, atès que són aparells molt flexibles.

Aquests endoscopis porten incorporats múltiples sistemes de processament d’imatge, magnificació o efecte  lupa, diferents tipus d’il·luminació i capacitat per a insuflar aigua, aire o gas carbònic. L’aigua permet rentar la lent de l’aparell o la paret de l’aparell digestiu quan hi ha residus, que també es poden aspirar a través del canal intern. Per distendre el tub digestiu i poder-lo estudiar amb més detall, s’introdueix a través de l’endoscopi aire ambient a pressió o gas carbònic. Aquest últim es reabsorbeix per la paret intestinal, amb una eliminació més ràpida per la respiració, causant menys distensió abdominal que l’aire.

L’endoscopi té tots els seus mecanismes interns recoberts d’un material impermeable similar al neoprè, que també ho revesteix per fora, fent-ho completament estanc, de manera que es pot sotmetre després de cada exploració a un exhaustiu procés de neteja i desinfecció d’alt nivell, el que garanteix una perfecta asepsia.

L’endoscòpia ha permès l’exploració de l’interior del cos humà a través de la introducció d’una òptica per veure el teixit intern. També ha possibilitat prendre biòpsies per analitzar i determinar amb exactitud la gravetat d’una lesió.

És un avenç diagnòstic i terapeùtic molt important que es troba en continua evolució; una tècnica que permet la realització d’endoscòpies diagnòstiques i terapèutiques i que ha donat resposta i tractament a moltes patologies.

Actualment hi ha una incidència molt alta del càncer de recte i còlon. Els estudis endoscòpics són bàsics per preveure la seva aparició.

Els tractaments per endoscòpia poden arribar a ser molestos per al pacient, per això en el nostre servei s’efectuen amb diferents tipus de sedacions per millorar la seva tolerancia.

Procediments endoscòpics que realitzem a Clínica ServiDigest:

 • Esòfagogastroduodenoscopia
 • Anuscopia-Proctoscopia
 • Recte-Colonoscòpia
 • Ileoscopia
 • Enteroscopia
 • Biòpsia endoscòpica
 • Macrobiopsia endoscòpica
 • Polipectomia endoscòpica
 • Marcador endoscòpic (Tatuatge endoscòpic)
 • Resecció Endoscòpica de Tumors
 • Mucosectomía i Disecció Submucosa Endoscòpica
 • Tècniques Hemostàtiques Endoscòpiques
 • Fulguració amb Gas Argó
 • Tractament de l’Esòfag de Barrett amb Ablació per Radiofreqüència
 • Tractament endoscòpic del Diverticle de Zenker
 • Extracció endoscòpica de Cossos extranys
 • Dilatació Endoscòpica
 • Col.locació i extracció de Pròtesis del tracte digestiu
 • Ecoendoscòpia-Ultrasonografia diagnòstica i terapèutica
 • Colangio-Pancreatografia Retrògrada Endoscòpica (CPRE)
 • Esfinterotomia-Papilotomia endoscòpica
 • Extracció endoscòpica de Litiasi coledocal
 • Col.locació i extracció de Pròtesis bilio-pancreàtiques
 • Tractaments endoscòpics de l’Obesitat (Balò intragàstric i Gastroplàsties)