Colangiopancreatografia Retrògrada Endoscòpica (CPRE)

La Colangiopancreatografia Retrògrada Endoscòpica (CPRE) és una tècnica mixta, endoscòpica i radiològica que és utilitzada per estudiar i, sobretot, tractar les malalties dels conductes biliars i del pàncrees.

El colèdoc, conducte que condueix la bilis des del fetge i la vesícula biliar a l’intestí i el conducte de Virsug, que al seu torn recull la secreció pancreàtica, s’uneixen en l’anomenada papil·la de Vater, per tal d’abocar la secreció de tots dos al duodè, necessària per a la digestió dels aliments.

Aquesta papil·la té un esfínter o múscul circular, que s’obre o tanca segons l’estat de la digestió.

La CPRE permet canalitzar la papil·la i injectar contrast dins de les vies biliar i pancreàtica, permetent el seu estudi radiològic.