Colonoscòpia

Som especialistes en colonoscòpies a Barcelona

Què és una colonoscòpia?

La Colonoscòpia (també coneguda com fibrocolonoscòpia o videocolonoscòpia) és un procediment diagnòstic segur i eficaç que permet l’exploració del recte, del còlon en tota la seva extensió i en ocasions de l’última porció de l’intestí prim o ili terminal.

També es denomina Pancolonoscòpia o Colonoscòpia total. Si s’efectua una exploració més curta, el que pot estar indicat en alguns casos, parlem llavors de Rectosigmoidoscòpia o Colonoscòpia esquerra.

La Colonoscòpia és una prova de capital importància en el diagnòstic i prevenció dels pòlips de còlon i del càncer colorectal, possibilitant una exploració detallada de tot el recorregut del còlon i permetent la presa de biòpsies o l’extirpació de lesions de diversos tipus, sobretot pòlips.

En general, qualsevol malaltia de tipus inflamatori o tumoral del còlon pot ser diagnosticada mitjançant aquesta tècnica.

Preparació per la colonoscòpia

Per a això, la preparació del còlon ha de ser òptima, havent de seguir el pacient estrictament les indicacions de la dieta i prendre una preparació laxant prèvia en sobres.

La possibilitat d’efectuar una Hidroteràpia de Còlon abans de l’exploració millora d’una manera notable la neteja del mateix, facilitant en gran mesura la realització de la prova.

Com es realitza una colonoscòpia?

Per a la pràctica de la Colonoscòpia s’utilitza un instrument tubular llarg i flexible que s’introdueix a través de l’anus, i que disposa d’una càmera en el seu extrem distal, que projecta una imatge en temps real sobre un monitor. És una tècnica que es realitza de forma ambulatòria i sota sedació pel que el pacient no sent dolor durant el procediment.

Indicacions de la colonoscòpia

Les principals indicacions de la colonoscòpia són els programes de prevenció de càncer colorectal, el control de pòlips, l’estudi de símptomes abdominals inexplicables, la sospita de malaltia inflamatòria intestinal, o els canvis en l’hàbit evacuatori, entre d’altres.

Igual que amb altres tècniques endoscòpiques, durant una colonoscòpia, és possible no només el diagnòstic macroscòpic de lesions, sinó també la realització de biòpsies, l’extirpació de lesions, dilatar estenosis, controlar sagnats, i tot això gràcies a la utilització d’eines que es poden introduir a través del canal de treball (pinces, nanses de polipectomia, agulles d’esclerosi, etc.).

Si bé és una tècnica segura, s’ha de fer per metges endoscopistes especialitzats en centres i unitats preparades.

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada en el tractament endoscòpic de patologies digestives i metabòliques.

Preu d’una colonoscòpia

La majoria de mútues de salut donen cobertura a la colonoscòpia quan està indicada i prescrita per un especialista. També es pot comprar la prova de manera privada.

  • Comprar Colonoscòpia

    Colonoscòpia

    620,00