Els riscos de l’obesitat en la salut

L’obesitat és una malaltia que requereix un tractament multidisciplinari per a valorar els riscos de l’obesitat en la salut del pacient.

Aquesta patologia està associada a un major risc de patir malalties severes i cròniques:

  • Malaltia coronària
  • Diabetis tipus 2
  • Càncer de còlon, d’endometri, de mama…
  • Hipertensió (pressió arterial alta)
  • Dislipèmia
  • Accident cerebrovascular
  • Malaltia del fetge i de la vesícula
  • Apnea del son i problemes respiratoris
  • Artrosis (la degeneració del cartílag i l’os subjacent d’una articulació)
  • Problemes ginecològics (menstruació anòmala, infertilitat)

L’obesitat és una malaltia que requereix ser tractada per unitats medicoquirúrgiques amb metges especialistes que valorin la situació clínica del pacient i determinin el millor tractament de forma personalitzada.

Clínica ServiDigest disposa d’un servei medicoquirúrgic de l’Obesitat per a tractar de manera especialitzada i multidisciplinària aquesta patologia cada vegada més freqüent en les societats desenvolupades.

Disposem de serveis d’Endocrinologia, Nutrició i Dietètica, Psicologia, Endoscòpia Digestiva i Cirurgia de l’Obesitat (bariàtrica), per a poder aplicar de forma coordinada els diferents tractaments segons el grau de Sobrepès o Obesitat: dietètic, farmacològic, endoscòpic i quirúrgic.

Tractaments endoscòpics de l’obesitat

Els tractaments endoscòpics de l’obesitat de Clínica ServiDigest redueixen la capacitat gàstrica per a aconseguir major sensació de sacietat amb menor quantitat d’ingesta. En alguns casos es crea una incompleta absorció dels nutrients per a afavorir una major pèrdua de pes.

Baló intragàstric endoscòpic

Una tècnica sense cirurgia que consisteix a introduir en l’estómac, per via endoscòpica, un globus de silicona amb contingut de sèrum fisiològic. Es manté durant 6 mesos, produint sensació de sacietat i reeducant durant aquest període al pacient a menjar més lleuger i menys copiós.

Mètode Apollo

Un mètode nou i avançat per a realitzar intervencions endoscòpiques per via oral, i indicat en el tractament de l’Obesitat i també en altres patologies i/o complicacions digestives que precisin un procediment de sutura endoscòpica.

Tractaments quirúrgics de l’obesitat

Cirurgia de l’Obesitat o Cirurgia Bariàtrica

Actualment la Cirurgia Bariàtrica és l’opció més efectiva en el cas d’una Obesitat catalogada com a tipus III (índex de massa corporal superior a 40) en la qual han fracassat els altres tractaments, o en tipus II (índex de massa corporal superior a 35) amb comorbiditats greus relacionades amb l’Obesitat com a diabetis, hipertensió, dislipèmia o síndrome d’apnea del son.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *