Què és l’anèmia?

L’anèmia es defineix com una reducció del nombre de glòbuls vermells circulants. Pot ser conseqüència d’un descens en la fabricació d’algun dels seus components o bé per la seva pèrdua o destrucció.

Els glòbuls vermells (hematies) contenen una proteïna rica en ferro anomenada hemoglobina, que és l’encarregada de transportar l’oxigen des dels pulmons a la resta de l’organisme.

Què sentiré si tinc anèmia?

Quan hi anèmia, el cos no obté tot l’oxigen que necessita. Per això, el símptoma més freqüent és el cansament o la debilitat. A més, els pacients amb anèmia poden presentar marejos, mals de cap, palpitacions o pal·lidesa cutània.

Com es diagnostica l’anèmia?

Per al diagnòstic d’anèmia necessitem una analítica sanguínia que inclogui hemoglobina, hematòcrit o hematies. Si l’hemoglobina es troba per sota de 12 g / dl en dones o 13,5 en homes, i / o l’hematòcrit és inferior al 36 o 41% respectivament, parlem d’anèmia. Aquests valors de referència no són vàlids en algunes poblacions, com atletes o persones que viuen en zones d’elevada altitud.

Altres paràmetres analítics d’utilitat són el VCM (volum corpuscular mitjà), que ens indica la mida dels hematies; la HCM (hemoglobina corpuscular mitjana), que és la mitjana d’hemoglobina que conté cada un d’ells; i el RDW (red cell distribution width) que ens permet saber si hi ha variabilitat en la mida dels glòbuls vermells.

Quines són les causes d’anèmia?

Com ja hem dit abans, l’anèmia és deguda a tres situacions: descens de fabricació, pèrdua o destrucció d’hematies.

La causa més freqüent d’anèmia és la pèrdua de glòbuls vermells, que sol ocórrer durant la menstruació, o bé en context de sagnats digestius, cirurgia, càncer o traumatisme.

Diverses malalties, tant adquirides com hereditàries, poden donar lloc a un descens en la fabricació dels hematies. El dèficit o la mala absorció de ferro, àcid fòlic o vitamina B12 disminueixen la producció de glòbuls vermells a nivell de la medul·la òssia. Hi ha altres micronutrients, com la vitamina C o el coure, que també intervenen en la formació d’hematies. A més, es requereix d’eritropoetina (Epo), una hormona d’origen renal, per estimular aquesta fabricació, de manera que els pacients amb insuficiència renal poden tenir anèmia secundària a aquesta. Existeixen també altres malalties, com el càncer o algunes infeccions, o fàrmacs que poden disminuir la producció de glòbuls vermells.

Finalment, altres situacions com un creixement excessiu de la melsa (esplenomegàlia), malalties autoimmunes o infeccioses, o condicions hereditàries com la talassèmia, poden donar lloc a anèmia per destrucció dels hematies.

Què he de fer si tinc anèmia?

En cas d’anèmia de recent diagnòstic o de causa desconeguda es recomana valoració per un metge especialista per al seu estudi, valoració i tractament en funció dels resultats obtinguts.

En el servei d’aparell digestiu de Clínica ServiDigest, podem completar el seu estudi d’anèmia mitjançant tècniques endoscòpiques (Fibrogastroscòpia, Colonoscòpia i Càpsula endoscòpica) que permeten descartar pèrdues de sang a nivell digestiu. A més, si presenta una anèmia per dèficit de ferro, folat o vitamina B12, el servei d’Endocrinologia i Nutrició li proporcionarà una dieta adaptada i rica en aquests micronutrients i valorarà la necessitat de suplementació farmacològica.

Servei d’Endocrinologia i Nutrició de Clínica ServiDigest