Què és l’IMC?

L’Índex de Massa Corporal (IMC) o Índex de Quetelet, és el mètode més àmpliament utilitzat per valorar el Sobrepès i l’Obesitat en adults.

Es calcula dividint el pes (en kg) per la talla al quadrat (en m). El seu ús està molt estès atès que és de fàcil obtenció i es correlaciona bé amb el percentatge de greix corporal.

No obstant això, hem de tenir en compte que en pacients amb nivells elevats de massa magra (com ara esportistes) sobreestima la quantitat de greix corporal. A més existeixen variacions en diferents poblacions i ètnies, i no és aplicable en població infantil (en la qual s’utilitzen taules i percentils).

Tot i així, és una eina útil que, juntament amb altres dades, com el perímetre de cintura o el percentatge de greix corporal, s’utilitza per a l’avaluació i classificació de l’estat nutricional.

IMC <18.5 kg / m2 – Baix pes

Està en un pes per sota del recomanat. Seria convenient estudiar el motiu d’aquest baix pes  per un especialista en endocrinologia per posteriorment valorar si s’han de fer canvis dietètics per augmentar-lo o si existeix dèficit d’algun nutrient.

IMC 18.5 – 24.9 kg / m2 – Normopès

Està en un pes correcte en relació a la seva alçada. Si se sent bé amb el seu pes hi ha més té un correcte estat de salut, és recomanable que es mantingui en aquest pes.

IMC 25-26.9 kg / m2 – Sobrepès grau I

Està en un pes lleugerament per sobre del recomanat. Millori la seva alimentació i augmenti l’activitat física per perdre el pes suficient com per situar-se en un IMC per sota de 25. Consulteu a un especialista en endocrinologia perquè l’orienti en aquests canvis. (Link a https://especialistasobesidad.com/)

IMC 27-29.9 kg / m2 – Sobrepès grau II

Està en un pes per sobre del recomanat. Necessita revisar la seva alimentació i augmentar l’activitat física que realitza per baixar de pes. Consulteu amb un especialista en endocrinologia perquè s’estudiïn les causes del sobrepès i iniciar el tractament adequat.

IMC 30-34.9 kg / m2 – Obesitat tipus I

Està en un pes per sobre del recomanat, situant-se en una Obesitat de tipus I. Consulti amb un endocrinòleg per realitzar un estudi d’obesitat, descartar malalties relacionades com diabetis o dislipèmia  i programar el tractament a seguir. Està indicat un canvi d’hàbits alimentaris, augmentar l’activitat física i valorar la realització de tractaments endoscòpics per a la obesitat.

IMC 35- 39.9 kg / m2 – Obesitat tipus II

Està en un pes per sobre del recomanat, situant-se en una Obesitat de tipus II. L’excés de pes que té el predisposa a patir malalties metabòliques greus que s’han d’estudiar i tractar. Consulteu amb un endocrinòleg per fer un estudi de l’obesitat, iniciar un tractament que contempli canvis en l’alimentació i grau d’activitat física, i valorar la necessitat de tractaments endoscòpics o Cirurgia de l’Obesitat.

IMC 40-49.9 kg / m2 – Obesitat tipus III (mòrbida)

Està en un pes per sobre del recomanat, situant-se en una Obesitat mòrbida o tipus III. El seu excés de pes el predisposa a patir malalties metabòliques greus que s’han d’estudiar i tractar. Consulteu amb un endocrinòleg per fer un estudi d’obesitat i començar un tractament que contempli canvis en l’alimentació, grau d’activitat física i valorar la realització d’una Cirurgia de l’Obesitat.

IMC> 50 kg / m2 – Obesitat tipus IV (extrema)

Està en un pes per sobre del recomanat, situant-se en una Obesitat tipus IV. El seu excés de pes el predisposa a patir malalties metabòliques greus que s’han d’estudiar i tractar. Consulteu amb un endocrinòleg per fer un estudi d’obesitat i començar un tractament que contempli canvis en l’alimentació, grau d’activitat física i valorar la realització d’una Cirurgia de l’Obesitat.

Dra. Gemma Cuixart Carruesco
Especialista en Endocrinologia i Nutrició de Clínica ServiDigest
Col·legiada núm 48408 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *