La Vitamina D

La vitamina D és una vitamina liposoluble encarregada que el calci i el fòsfor que ingerim s’absorbeixin correctament a nivell intestinal. El seu dèficit pot donar lloc a debilitat i fragilitat òssia, el que anomenem osteomalàcia, i conseqüentment, a fractures dels ossos.

Quanta vitamina D necessito?

Segons l’Institute of Medicine (IOM) es recomana consumir 600 unitats internacionals (UI) (20 mcg) de vitamina D al dia en adults de fins a 70 anys, nens i embarassades. En el cas dels majors de 70 anys, la recomanació ascendeix fins a 800 UI diàries.

Quines són les fonts de vitamina D?

Aquesta vitamina es troba de forma natural en molt pocs aliments (com ara el peix blau, els ous i els xampinyons) i l’obtenim principalment gràcies a la síntesi que es produeix a nivell de la pell amb l’exposició solar. Després passarà pel fetge per convertir-se en 25-OH-vitamina D i finalment anirà al ronyó, que s’encarrega de fabricar la seva forma activa, la 1,25-OH-vitamina D.

Pot ser que em falti vitamina D?

El dèficit de vitamina D és molt freqüent (fins a un 70% de la població segons un estudi realitzat entre el 2000 i el 2004), i depèn sobretot de l’exposició solar. Altres factors que afavoreixen aquesta situació són l’envelliment, l’obesitat, alguns fàrmacs (per exemple la colestiramina), o bé presentar problemes malabsortius o insuficiència renal o hepàtica.

Què sentiré si em falta vitamina D?

En general, el dèficit de vitamina D és asimptomàtic. Tot i així, els pacients amb un dèficit prolongat i sever poden presentar desmineralització òssia i osteomalàcia. De vegades també pot aparèixer dolor ossi, debilitat muscular i fractures. De moment no hi ha prou dades per relacionar la manca de vitamina D amb malalties que no siguin de l’os.

I llavors, com es diagnostica?

Per saber si hi ha dèficit de vitamina D és necessària una analítica sanguínia que inclogui 25-OH-vitamina D. Es recomana sol·licitar-la en aquells pacients que es troben en els grups de risc que hem explicat i el nivell de referència és 30-50 ng / ml (75-125 nmol / L). Si la vitamina D es troba per sota de 10 ng / ml parlem de dèficit, per sota de 30 ng / ml es defineix com insuficiència.

Què he de fer si tinc dèficit de vitamina D?

En cas de vitamina D insuficient o deficient es recomana valoració per un metge especialista per decidir si necessita suplements i en quina dosi.

En el servei d’Endocrinologia de Clínica ServiDigest, podem realitzar el diagnòstic del dèficit de vitamina D, valorar suplementació mitjançant dieta o complements farmacològics, fer el seguiment posterior i descartar malalties òssies associades.

Dra. Gemma Cuixart Carruesco
Especialista en Endocrinologia i Nutrició
Col·legiada núm 48408 del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona.
Servei d’Endocrinologia i Nutrició de Clínica ServiDigest