Hi ha poc coneixement sobre el Càncer de Còlon

Recents estudis posen en evidència que hi ha poc coneixement sobre les malalties del còlon, especialment sobre el càncer de còlon. Els símptomes principals del Càncer de Colon, no són coneguts per la majoria de la població espanyola.

A Espanya, unes 41.000 persones pateixen càncer colorectal, el primer pel que fa a nombre de casos, seguit del de pròstata, pulmó i mama, segons dades de la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (Redecan). No obstant això, la seva elevada incidència no es correspon amb el grau de coneixement que la població té sobre aquest, segons una enquesta elaborada per la Fundació Merck Salut.

La majoria del miler d’entrevistats participants en l’estudi que van afirmar conèixer el càncer colorectal ho localitza en el còlon (el 91%), mentre que el 69% esmenta també el recte. Pel que fa al coneixement sobre els símptomes, menys de la meitat, el 45%, saben quines són i només el 42% identifica algun dels tractaments, sobretot la cirurgia i la quimioteràpia.

Diagnòstic de malalties del còlon

D’altra banda, no tots coneixien els mètodes de diagnòstic precoç com la colonoscòpia o la càpsula endoscopica digestiva, tècniques molt eficaces, amb gran sensibilitat i especificitat que no afecten el benestar del pacient i suposen la possibilitat d’obtenir dades en temps real.

Per frenar l’augment de la incidència d’aquest càncer, que provoca unes 14.000 morts a l’any a Espanya, és fonamental invertir recursos en mesures de prevenció.

Factors de risc

Aquestes iniciatives passen per la millora de la informació de la qual disposa la població sobre els factors de risc, sent els principals el sedentarisme, el tabaquisme, l’obesitat i l’excés d’ingesta de carns vermelles, alcohol i aliments processats i pobres en fibra.

Detecció precoç

La detecció precoç és un altre aspecte determinant per a l’abordatge d’aquesta patologia, ja que al voltant del 25% dels pacients presenta malaltia metastàtica en el moment de diagnòstic.

Segons recomana l’OMS, la població major de 50 anys hauria de realitzar proves de control per determinar l’existència de càncer de còlon.

Afortunadament, avui dia la medicina es dedica tant a la prevenció com a la curació. A més de tenir en compte els factors endògens (genètics) i exògens (ambientals) que marquen el risc de cada persona de patir aquesta malaltia, hi ha proves de diagnòstic, que realitzades de manera preventiva i regular, ens permet actuar abans que sigui massa tard i anticipar-nos a l’aparició d’un possible tumor colorectal.

El veritable avanç cap al benestar poblacional arribarà quan s’hagi progressat tant en els esforços preventius com en la difusió dels símptomes del càncer de còlon. El diagnòstic precoç és clau per detectar els tumors quan encara es poden tractar amb èxit.

Vols saber més sobre els símptomes del càncer de còlon?