FibroScan CAP®, la tècnica que evita un 90% de les biòpsies hepàtiques

El FibroScan CAP® i les biòpsies hepàtiques.

El FibroScan CAP® facilita conèixer l’estadi de la fibrosi del fetge mitjançant una exploració no invasiva.

Durant anys, la fibrosi s’ha mesurat mitjançant la biòpsia hepàtica, una tècnica molesta i no exempta de riscos.

Amb la tècnica del FibroScan aconseguim un diagnòstic precoç i una valoració de la fibrosi hepàtica de manera no invasiva, evitant un 90% de les biòpsies hepàtiques.

Què és el FibroScan CAP®?

L’Elastografia de Transició (FibroScan CAP®) és una tècnica avançada en la qual es pot quantificar l’elasticitat del fetge, la qual cosa és un reflex del grau de rigidesa o fibrosi hepàtica.

És un mètode no invasiu, indolor i reproduïble que proporciona informació útil per a prendre decisions respecte al tractament, seguiment o pronòstic a curt o llarg termini d’una malaltia hepàtica determinada.

Valora un volum de teixit 100 vegades superior al de la biòpsia hepàtica. En mancar de complicacions, el FibroScan CAP® pot repetir-se per a realitzar un seguiment de les malalties hepàtiques.

El CAP (Coeficient Attenuated Parameter) és el paràmetre d’atenuació controlat. Es realitza al mateix temps que l’Elastografia de transició i serveix per a quantificar el percentatge d’infiltració grassa del fetge (Esteatosis hepàtica).

Entre els 500.000 afectats per Hepatitis C que existeixen a Espanya, 30.000 estan coinfectats amb VIH, en els qui la fibrosi avança de manera molt més ràpida.

Per a aquests pacients, el mètode FibroScan ha desenvolupat uns punts de tall específics que permeten valorar l’evolució de la rigidesa del fetge.

És útil per al diagnòstic, seguiment i tractament en totes les fases de la malaltia hepàtica crònica:

  • Diagnòstic o detecció fortuïta en pacient asimptomàtic.
  • Diagnòstic en pacient amb símptomes incipients.
  • Diagnòstic en pacient simptomàtic amb complicacions.
  • Avaluació, seguiment, tractament i pronòstic de la Fibrosi i Cirrosi hepàtica.
  • Seguiment posterior al Trasplantament hepàtic.

El virus de l’hepatitis C és la causa de gairebé la meitat dels trasplantaments de fetge i de les cirrosis hepàtiques i més del 50% dels hepatocarcinomes.

Quan el virus de l’Hepatitis C avança fins a la cirrosi hepàtica, pot causar complicacions potencialment mortals, com una hemorràgia per varices esofàgiques o un càncer de fetge.

Clínica ServiDigest disposa d’un Departament mèdic-quirúrgic d’Aparell Digestiu amb una Unitat especialitzada en Hepatologia per a la prevenció, estudi i tractament de les malalties hepàtiques.