El diagnòstic de càncer augmenta a Espanya

Malgrat els avenços diagnòstics i les mesures de prevenció, el diagnòstic del càncer augmenta cada any.

L’índex de mortalitat per càncer avança i és possible que a la pròxima dècada, les patologies oncològiques superin a les cardiovasculars, que han estat fins ara la primera causa de mort al nostre país. Aquesta dada, presentada per la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica els darrers dies, se suma a la que van facilitar l’any passat: la incidència del càncer a Espanya al 2015 supera la prevista per al 2020.

Segons la SEOM, a l’any 2007 les malalties cardiovasculars van causar 124.000 defuncions i les oncològiques 103.000. Deu anys després, ha baixat el nombre de les primeres (120.000) i ha augmentat el de les patologies oncològiques (113.000).

Analitzant l’evolució d’aquesta última dècada, el càncer ha passat de suposar el 26,8 per cent de les morts a Espanya a superar el 28 per cent.

Motius de l’augment de diagnòstic de càncer

Els motius d’aquest increment són diversos, l’envelliment poblacional, l’augment de l’esperança de vida, les mesures de prevenció que augmenten la detecció precoç i l’increment de factors de risc com el tabac, l’alcohol, l’obesitat, el sedentarisme…

Tot i aquestes dades, la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica és optimista: els avenços en diagnòstic precoç són una de les principals bases per ser-ho. Gràcies a les tècniques de prevenció, la mitjana de supervivència ja és similar a casa nostra a la dels països europeus més ben posicionats.

Descens de les taxes de mortalitat d’alguns tipus de càncer

D’altra banda, segueix consolidant-se la màxima dels últims anys: els informes aportats per registres espanyols, parlen d’un progressiu descens a les taxes de mortalitat dels malalts d’alguns tipus de càncer. En aquest context, la supervivència ha augmentat especialment en pacients diagnosticats de càncer de còlon gràcies a les tècniques de prevenció com la colonoscòpia.

Els càncers més freqüentment diagnosticats a Espanya a l’any 2017 van ser els de còlon, pròstata, pulmó, mama, bufeta i estómac.

Càncer de còlon: principal causa de mort per càncer a Espanya

El de còlon continua sent la principal causa de mort per càncer a Espanya tot i les mesures de detecció precoç existents. El problema rau en la manca de coneixement dels símptomes del càncer de còlon.

Per això, és tan important tenir en compte les principals senyals d’alarma com ara dolor abdominal freqüent i recurrent, sagnat rectal amb sang vermella brillant o fosca, sensació de cansament i debilitat, pèrdua injustificada de pes, tenesme (sensació de necessitat de defecar, que no desapareix en fer-ho), hàbits d’evacuació canviants (diarrea, restrenyiment), excrements més prims del normal o femta amb aspecte fosc (per sang oculta). En el cas de sang oculta en femta, si el sagnat passa desapercebut pel pacient o no va a l’especialista en aparell digestiu per al seu diagnòstic i tractament, pot aparèixer una anèmia amb les seves conseqüències.

També és possible que el pacient amb Càncer de Colon no presenti simptomatologia prèvia fins a un estadi avançat de la malaltia, de manera que es recomana fer periòdicament una colonoscòpia de control.