Dia Mundial contra l’Hepatitis

El Dia Mundial contra l’Hepatitis se celebra després de l’aprovació d’una resolució per part de l’Assemblea Mundial de la Salut de l’OMS, que té com a objectiu la prevenció, el diagnòstic i el tractament de l’Hepatitis.

L’Hepatitis del virus C (VHC)

En un elevat nombre de casos, la VHC produeix una hepatitis crònica que evoluciona durant anys sense símptomes, fins a produir en molts casos Cirrosi i Càncer de fetge.

Malauradament, la majoria dels diagnòstics de l’Hepatitis vírica C, es realitzen de forma fortuïta quan s’observen alteracions de la funció hepàtica. Els estudis epidemiològics indiquen que a Espanya, aquesta patologia és la causa més freqüent de mort per insuficiència hepàtica.

Per afrontar aquest greu problema de salut pública, que és la causa de la major part de trasplantaments hepàtics, s’han d’establir plans i estratègies que garanteixin el millor tractament per a tots els pacients de VHC, donant accés segons necessitat mèdica i sota criteris d’interès sanitari i social.

En el Dia Mundial contra l’Hepatitis, Clínica ServiDigest s’uneix a la participació activa en l’estratègia de la lluita contra aquesta malaltia, difonent la necessitat de posar en marxa un pla de mesures que siguin contundents, eficaçes i recolzades pel consens científic i les organitzacions de pacients.

Des de Clínica ServiDigest volem insistir de nou en la importància de la prevenció, bàsica entre els grups de població amb més risc de contraure una infecció pel virus C.

Cal establir actuacions pel que fa a seguiment, avaluació, tractament i recerca, però també pel que fa a prevenció de noves infeccions en aquests grups de risc.

A la Unitat d’Hepatologia de Centre Medicoquirúrgic ServiDigest, som especialistes en el diagnòstic, tractament i control de les malalties hepàtiques i de les vies biliars, adoptant les tècniques científiques més actualitzades, com el FibroScan 502 Touch-CAP, d’acord amb els principis de eficiència que sempre apliquem per a la millor atenció al pacient i l’avanç del coneixement mèdic.