Classificació de la Diabetis

Quina és la classificació de la Diabetis?

La Diabetis es classifica en tipus 1, tipus 2, gestacional i altres tipus (síndromes genètiques, fàrmacs, malalties del pàncrees exocrí, etc).

La Diabetis tipus 1 en general es diagnostica en nens o adolescents i és causada per la falta de producció d’insulina en les cèl·lules β del pàncrees.

La Diabetis mellitus tipus 2 és la més freqüent i apareix com a conseqüència alteracions en la secreció i / o acció de la insulina.

Els factors de risc associats al desenvolupament de Diabetis mellitus tipus 2 són l’hàbit tabàquic, l’edat avançada (> 65 anys), el sexe (masculí), la història familiar de diabetis, l’obesitat, la hipertensió arterial, l’ètnia (afroamericans, llatins, asiàtics etc), el nivell d’estudis i la vida sedentària.

Es considera diagnòstic de Diabetis mellitus:
Glucèmia basal ≥126 mg / dl, en 2 ocasions.
Glucèmia a les 2 hores del test de tolerància oral a la glucosa (TTOG) ≥200 mg / dl, en 2 ocasions en 1 any.
Glucèmia a l’atzar ≥200 mg / dl amb símptomes típics (set intensa, augment de la freqüència urinària, fam i pèrdua de pes injustificada).
Hemoglobina glicosilada (HbA1c) ≥6,5%, en 2 ocasions (o en una ocasió al costat d’un dels criteris anteriors).

Es considera diagnòstic de prediabetis:
Intolerància a la glucosa: glucèmia a les 2 hores del TTOG ≥140 mg / dl i <199 mg / dl en 2 ocasions.
Glucèmia basal alterada: glucèmia en dejuni ≥110 mg / dl i <125 mg / dl en 2 ocasions.
HbA1c 5,7-6,4%, en 2 ocasions (o en una ocasió al costat d’un dels criteris anteriors).

Alguns pacients amb Diabetis mellitus tipus 2, pateixen l’anomenada síndrome metabòlica, un conjunt de malalties (obesitat, dislipèmia, hipertensió arterial) relacionades amb la resistència a la insulina.

La Diabetis augmenta el risc de malaltia cardiovascular (cardiopatia isquèmica i ictus). Mal controlada també s’associa a altres complicacions cròniques com la insuficiència renal (nefropatia), la ceguesa (retinopatia), úlceres dels peus, infecció i amputació (neuropatia i malaltia arterial perifèrica).

La Diabetis és una malaltia que requereix un esforç diari per part del pacient a més d’atenció mèdica continuada. Els programes educatius orientats a modificar els estils de vida, les estratègies de reducció de riscos i el suport psicològic són fonamentals per millorar el control glucèmic i prevenir les complicacions.

Si evitem fumar i mantenim un pes corporal adequat amb una dieta mediterrània equilibrada i la pràctica regular d’exercici físic podem optimitzar el control de la Diabetis.

Tractament segons la classificació de la Diabetis

Els pacients amb Diabetis tipus 1 poden ser tractats amb múltiples injeccions d’insulina o amb bomba d’insulina. Els pacients amb diabetis tipus 2 es tracten amb fàrmacs orals, injectables o insulina.

L’equip multidisciplinari d’especialistes en Endocrinologia, Dietètica i Nutrició de Clínica ServiDigest, indicarà el tractament més apropiat i els canvis necessaris en els hàbits del pacient.