Càncer de Còlon i Recte

El Càncer de Còlon i Recte és un dels càncers més freqüents entre els homes i dones en l’actualitat i representa la segona causa de mort per càncer al nostre país, sent el tumor maligne més freqüent considerant el total de la població.

El pronòstic del Càncer de Còlon i Recte depèn fonamentalment del seu estadi en el moment del diagnòstic. La seva detecció en fases precoces s’associa directament a una curació completa en la majoria dels casos. Però quan es diagnostica en fases avançades, només un petit percentatge de pacients sobreviuen als 5 anys.

La causa principal del diagnòstic tardà és que la simptomatologia del Càncer de Còlon pot confondre’s amb altres trastorns intestinals benignes d’importància menor.

Per això, davant símptomes digestius persistents o antecedents familiars de malalties de còlon, és prudent posar-se en mans d’un servei especialitzat en l’aparell digestiu per a valorar individualment cada situació.

És important tenir en compte els següents senyals d’alarma.

  • Dolor abdominal freqüent i recurrent
  • Sagnat rectal amb sang vermella brillant o fosca
  • Sensació de cansament i feblesa
  • Pèrdua injustificada de pes
  • Tenesme (sensació de necessitat de defecar, que no desapareix en fer-ho)
  • Hàbits d’evacuació canviants (diarrea, restrenyiment)
  • Femta més prima del normal
  • Femta amb aspecte fosc

En la web Símptomes de Càncer de Còlon de Clínica ServiDigest, es troba tota la informació sobre els símptomes i senyals d’alarma que hem de tenir en compte. Si es presenta alguns d’aquests problemes, és important consultar amb un metge especialista en Aparell Digestiu perquè es pugui determinar la causa i rebre el tractament necessari.

Així mateix, com a mesura de prevenció es recomana una revisió digestiva de caràcter preventiu a partir dels 50 anys, independentment dels símptomes que es presentin.

La Colonoscòpia és la prova diagnòstica d’elecció realitzada tant en individus asimptomàtics amb un objectiu diagnòstic, terapèutic i preventiu, com en aquells pacients en els quals existeix sospita de malaltia de tipus inflamatori o tumoral del còlon.

Durant una colonoscòpia és possible no sols el diagnòstic macroscòpic de lesions, sinó també la realització de biòpsies, dilatar estenosis, controlar sagnats o l’extirpació de pòlips benignes, la resecció dels quals disminueix de manera considerable el risc de càncer en el futur.

Amb el resultat de la colonoscòpia, l’especialista en aparell digestiu determinarà la periodicitat amb què han de ser realitzades les posteriors de seguiment.

Per a la realització de la Colonoscòpia s’utilitza un instrument tubular llarg i flexible que s’introdueix a través de l’anus, i que disposa d’una càmera en el seu extrem distal, que projecta una imatge en temps real sobre un monitor i que permet visualitzar i examinar el còlon sencer.

És una tècnica que es realitza de manera ambulatòria i sota sedació administrada per un mèdic anestesista, per la qual cosa el pacient no sent dolor durant el procediment.

Si bé és una tècnica segura, ha de realitzar-se per metges endoscopistes especialitzats en centres i unitats preparades. En tot cas, vostè estarà sota vigilància mèdica i en la Unitat Especialitzada en el Tractament Endoscòpic de Patologies Digestives i Metabòliques de Clínica ServiDigest.

La preparació del còlon prèvia a la Colonoscòpia ha de ser òptima (aquest procediment requereix que l’intestí estigui molt net), per la qual cosa el pacient ha de seguir les indicacions de la dieta i prendre un preparat laxant en forma de sobres. És molt important complir amb les pautes de preparació per a la prova de manera estricta.