L’obesitat està associada a patir malalties greus i cròniques.

L’obesitat està associada a patir malalties greus i cròniques. A part de la predisposició genètica, el seu increment es deu a mals hàbits alimentaris i a la falta d’exercici físic.

És important frenar l’evolució i el progrés de la malaltia en el moment que encara no afecta de manera important a la salut del pacient.

L’obesitat és una malaltia associada a patir malalties greus i cròniques que requereix un tractament multidisciplinari, i és per aquest motiu que ha de ser tractada per unitats medicoquirúrgiques amb experts especialistes metges que valorin la situació clínica del pacient i determinin el millor tractament de forma personalitzada.

A Clínica ServiDigest disposem de serveis d’Endocrinologia, Nutrició i Dietètica, Psicologia, Endoscòpia Digestiva i Cirurgia de l’Obesitat (bariàtrica), per a poder aplicar de forma coordinada els diferents tractaments segons el grau de Sobrepès o Obesitat: dietètic, farmacològic, endoscòpic i quirúrgic.

Realitzem diferents tractaments endoscòpics i quirúrgics depenent de quina sigui la millor opció pel pacient.

Tractaments endoscòpics de l’obesitat

Les tècniques endoscòpiques que es realitzen tenen com a objectiu reduir la capacitat gàstrica, per a aconseguir major sensació de sacietat amb menor quantitat d’ingesta.

Baló Intragàstric Endoscòpic

Sense cirurgia, consisteix a introduir en l’estómac, per via endoscòpica, un globus de silicona amb contingut de sèrum fisiològic. Es manté durant uns mesos, produint sensació de sacietat i reeducant durant aquest període al pacient a menjar més lleuger i menys copiós.

Mètode APOLLO

Un mètode nou i avançat per a realitzar intervencions endoscòpiques per via oral, i indicat en el tractament de l’Obesitat i també en altres patologies i/o complicacions digestives que precisin un procediment de sutura endoscòpica.

Tractaments quirúrgics de l’obesitat

Cirurgia de l’Obesitat o Cirurgia Bariàtrica

Actualment la Cirurgia Bariàtrica és l’opció més efectiva en el cas d’una Obesitat catalogada com a tipus III (índex de massa corporal superior a 40) en la qual han fracassat els altres tractaments, o en la tipus II (índex de massa corporal superior a 35) amb comorbilitats greus relacionades amb l’Obesitat com a diabetis, hipertensió, dislipèmia o síndrome d’apnea del son.