Sistema de Sutura Endoscòpica

El Sistema de Sutura Endoscòpica no quirúrgic, està indicat per a intervencions duradores per al tractament de l’Obesitat i altres patologies i / o complicacions digestives que precisin un procediment de sutura endoscòpica.

Quines són les indicacions del Sistema de Sutura Endoscòpica?

  • Mètode Apollo, Gastroplàstia vertical restrictiva, EndoSleeve o Manga per via endoscòpica.
  • Resuturing endoscòpic (possibilitat de realitzar sutures addicionals en un Sleeve quirúrgic o endoscòpic realitzat prèviament).
  • RECO-Reparació Cirurgia Obesitat. Reparació Anastomosi gastrojejunal de By-pass gàstric.
  • Tancament de Fístules digestives.
  • Dissecció submucosa endoscòpica.
  • Resecció endoscòpica mucosa – Mucosectomia.
  • Estrips i / o perforacions gastrointestinals.
  • Fixació de Pròtesis digestives.
  • Altres: úlceres, hemorràgia gastrointestinal, tancament gastrostomia percutània, POEM (Peroral Endoscopic Myotomy) – tractament endoscòpic de l’Acalàsia.

Clínica ServiDigest recomana el sistema de sutura endoscòpica com un nou procediment poc invasiu, amb baixa taxa de complicacions i amb bons resultats a llarg termini en el tractament de l’Obesitat.