RECO – Reparació Cirurgia Obesitat

La reparació de l’Anastomosi gastrojejunal dilatada després d’un By-pass gàstric es realitza amb el Mètode Apollo Endosurgery, Sistema de Sutura Endoscòpica Overstitch.

Consisteix en la realització d’una reducció de l’anastomosi gastrojejunal per via endoscòpica sense necessitat de fer incisions externes, en la que sota anestèsia general i mitjançant un endoscopi, es practica unes sutures en l’anastomosi gastrojejunal per reduir la seva grandària, aconseguint un alentiment del pas de l’aliment a l’estómac, provocant sacietat precoç i retardant l’aparició de sensació de fam.

De vegades també es pot reduir mitjançant aquest sistema de sutura endoscòpica el Monyó gàstric en el cas d’estar dilatat en excés.

El Mètode Apollo Endosurgery no és dolorós, si bé pot generar algunes molèsties a nivell gàstric, i habitualment comporta una ràpida recuperació que permet al pacient, en la majoria dels casos, iniciar una vida pràcticament normal a les 24-48 hores del procediment.

  • Oferta!

    Reparació Cirurgia Obesitat (Mètode Apollo RECO)

    10.500,00  9.700,00