Psicologia Clínica i de la Salut

A Clínica ServiDigest apostem pel caràcter multidisciplinari de la salut que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS), posant a disposició dels nostres pacients el Servei de Psicologia Clínica i de la Salut.

L’ OMS defineix la salut com “un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l’absència de malalties”.

El nostre gran objectiu és promoure un estil de vida saludable en els tres grans àmbits de la psicologia: Emocional, Conductual i Cognitiu.

Per a això comptem amb professionals amb àmplia formació i experiència, que treballen de forma conjunta amb la resta d’especialistes mèdics i professionals sanitaris de Clínica ServiDigest.

Per assolir aquest objectiu, el nostre Servei de Psicologia Clínica i de la Salut avalua, assessora i / o intervé en les variables psicològiques que estan relacionades amb l’aparició i el manteniment de les diferents malalties digestives, endocrines, metabòliques, nutricionals i especialment amb el Sobrepès i l’Obesitat, i que a la vegada poden interferir en el compliment del tractament mèdic i la seva posterior èxit.

Quines són aquestes variables psicològiques més habituals i que poden constituir factors de risc?

 • Alteracions de l’estat d’ànim
 • Nivells d’ansietat desadaptatius
 • Presència de duels complicats
 • Conflictes interpersonals
 • Estils de comunicació passius i / o agressius
 • Predomini de l’afecte negatiu
 • Abandonament personal

Algunes, en funció de la seva gravetat, poden constituir un trastorn en si mateix, com és el cas d’una alteració de l’estat d’ànim, que pot derivar en depressió, o un duel complicat motivat per una pèrdua que sentim com irreparable.

En què consisteix l’assessorament i / o intervenció psicològica?

Sempre des d’un tracte humà i prioritzant establir un bon vincle terapèutic amb el pacient, la intervenció se centra principalment en aquelles variables psicològiques que poden dificultar la millora de la seva patologia física.

Seguint el model cognitiu-conductual, el servei de Psicologia intervé sobre aspectes com:

 • Psicoeducació respecte a la malaltia
 • Fomentar l’adherència al tractament mèdic
 • Estils d’afrontament
 • Gestió de les emocions
 • Reestructuració de pensaments desadaptatius
 • Estratègies conductuals per al seguiment del tractament mèdic
 • Millores de les Habilitats Socials
 • Estils de comunicació

A Clínica ServiDigest creiem que és important que el pacient es responsabilitzi del seu tractament, o el que és el mateix, de la seva salut.

Per això el nostre servei de Psicologia Clínica i de la Salut personalitza els tractaments amb l’objectiu que siguin eficaços a llarg termini.
Sempre de forma multidisciplinària i complementària al tractament que estan seguint amb la resta d’especialistes mèdics i professionals sanitaris.