Hepatopatia Alcohòlica

Quins danys pot produir l’alcohol en el fetge?

El fetge és molt sensible a l’agressió que produeix l’alcohol. Quan hi ha una ingesta important d’alcohol (tant si és puntual com si es consumeix massa alcohol de forma habitual) es poden observar diferents patrons: des de la hepatitis aguda alcohòlica, infiltració grassa amb inflamació (esteatohepatitis) d’origen alcohòlic o malaltia hepàtica terminal (cirrosi ). Quan una persona beu alcohol en excés és important estudiar si la persona té dependència a l’alcohol.

Quins símptomes té?

Quan hi ha una hepatitis aguda, pot notar-se una tinció groguenca de la pell (icterícia), cansament o augment del perímetre de l’abdomen per acumulació de líquid en el seu interior (ascites), entre altres signes. Quan la malaltia és crònica, es poden objectivar els símptomes típics de la cirrosi, com el cansament, la pèrdua de massa muscular, la presència d’ascites, períodes de confusió o hemorràgia digestiva si la malaltia es troba en una fase evolucionada.

Com es diagnostica?

S’ha de sospitar en tot pacient amb consum excessiu d’alcohol. És important realitzar una Ecografia per valorar l’estat del fetge, així com la realització d’una Endoscòpia digestiva alta per descartar la presència de varius a l’esòfag.
És recomanable la realització d’una elastografía de transició hepàtica (FibroScan CAP®) per poder valorar el grau d’afectació (fibrosi).
En alguns casos pot ser necessària la biòpsia hepàtica.

Quin pronòstic té?

Consumir de forma crònica alcohol pot tenir conseqüències nocives, sobretot a nivell del fetge. Quan hi ha una inflamació crònica pot evolucionar a cirrosi hepàtica, que és una condició irreversible. Deixar de beure alcohol abans que estigui instaurada la cirrosi pot prevenir la seva evolució.

Com es tracta?

Abandonar el consum d’alcohol és la primera mesura. Hi ha moltes unitats de suport per ajudar a la deshabituació. El tractament ha de ser individualitzat en funció del dany, el temps d’evolució, el tipus d’afectació i les característiques de cada pacient. En casos seleccionats es pot arribar a requerir el trasplantament hepàtic.

Com puc saber si bec massa alcohol?

Existeixen diverses escales per conèixer la quantitat d’alcohol que consumim, pot consultar al seu metge especialista per conèixer si la quantitat del seu consum d’alcohol és nociu.