Càncer de Fetge o Carcinoma Hepatocel·lular (CHC)

Què és el carcinoma hepatocel·lular (CHC)?

El Càncer de Fetge, Carcinoma Hepatocel·lular o Hepatocarcinoma, es produeix quan existeixen cèl·lules hepàtiques que es reprodueixen de forma anòmala i desordenada, ocupant l’espai de les cèl·lules normals. El més freqüent és que això passi en persones que tenen una malaltia del fetge prèvia. Com més temps d’evolució tingui la malaltia, més probable és que es produeixi el càncer de fetge.

Quins símptomes té?

No hi ha símptomes específics. És freqüent el cansament, nàusees i falta de gana, molèsties a la zona dreta per sota de les costelles, coloració groguenca de la pell i la part blanca dels ulls.

¿Es pot prevenir?

Fins al moment no existeix cap tractament preventiu. No obstant això, la realització de controls per Ecografia cada 6 mesos quan hi ha malalties hepàtiques cròniques és efectiva per poder diagnosticar l’aparició de càncer de forma precoç.

Com es diagnostica?

En la gran majoria dels casos, amb una prova de diagnòstic per imatge com podria ser l’ecografia, la tomografia axial computeritzada (TAC) o la ressonància magnètica (RM) es pot realitzar el diagnòstic.
La Biòpsia hepàtica s’indicarà en casos seleccionats.

Es pot curar?

El tractament del Carcinoma hepatocel·lular depèn d’una sèrie de factors que determinaran l’estadi tumoral. Segons l’estadi tumoral les opcions de tractament poden ser a nivell local, com podria ser la radiofreqüència tumoral, la quimioembolització transarterial o la resecció quirúrgica en casos seleccionats.

En pacients amb malaltia més avançada pot optar per quimioteràpia per via oral. En pacients seleccionats es pot optar pel trasplantament hepàtic com a tractament primari o final.