Tècniques de Biofeedback

Les Tècniques de Biofeedback és un mètode de rehabilitació utilitzat per al tractament del restrenyiment, incontinència, encopresi o d’altres alteracions en el sòl pelvià.

Actualment, ha augmentat el nombre de pacients que presenten pèrdua en la capacitat de controlar voluntàriament l’evacuació del contingut fecal.

L’equip mèdic especialista en l’Aparell Digestiu de Clínica ServiDigest, realitza una valoració de la patologia que presenta el pacient, practicant una manometria anorectal prèvia per identificar la necessitat del biofeedback o bé d’un altre tractament més adequat per al seu cas.

Tècniques de Biofeedback. En què consisteix?

Segons les necessitats personals de cada cas, el metge especialista determina uns exercicis específics guiats per ordinador.
Els especialistes de Clínica ServiDigest disenyen a més, exercicis personalitzats perquè el pacient pugui realitzar en el seu domicili, que ajuden a reforçar l’èxit del tractament.

Les Tècniques de Biofeedback no presenten contraindicacions i es pot practicar a tots els pacients, independentment de la seva edat i estat físic, tenint en compte que cal una mínima força de contenció i certa sensibilitat rectal.

Aquest tractament no és doloros. Durant la seva pràctica pot notar-se certa sensació de necessitat de defecar (tenesme), però de forma lleu i transitòria.

Tècniques de Biofeedback. Indicacions

Restrenyiment:

Les Tècniques de Biofeedback són útils en la majoria de pacients amb restrenyiment crònic funcional, bé perquè mantenen durant molt de temps dificultats per expulsar la femta o per falta de sentit de la necessitat defecatòria.

Incontinència:

És un tractament amb un elevat nivell d’èxit en qualsevol tipus d’incontinència, sobretot quan hi ha falta de força en la musculatura.

Encopresi:

En el cas d’incontinència fecal sense raó orgànica (encopresi), les tècniques de biofeedback és un tractament eficaç per aconseguir reforçar la musculatura.

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada per realitzar el control i tractament d’aquest tipus de trastorns del sistema digestiu.

Dr. F. Xavier de Ribot Molinet
Especialista en Aparell Digestiu
Col·legiat 27.649 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Servei d’Aparell Digestiu de Clínica ServiDigest