Indicacions del baló intragàstric

Per a qui és adequat el baló?

Sempre sota supervisió mèdica, el Baló Intragàstric o BIE està indicat en aquells casos de pacients que, havent seguit múltiples tractaments dietètics i/o farmacològics, no hagin aconseguit una reducció significativa del seu pes, pricipalment en aquells casos d’obesitat moderada i algunes situacions de sobrepès i obesitat lleu.

Les principals indicacions del Baló Intragàstric són:

  • Pacients que han intentat múltiples dietes sense èxit.
  • Capacitat per a entendre els objectius del tractament i el seguiment a realitzar.

Criteris segons l’IMC:

  • En alguns casos de sobrepès i obesitat lleu amb IMC<30.
  • En obesitat moderada amb IMC entre 30 – 35.
  • En alguns casos d’obesitat severa amb IMC entre 35 – 40 sense malalties associades.
  • Quan l’IMC>40, el millor tractament és la cirurgia bariàtrica, encara que en determinats pacients que rebutgen la cirurgia es pot intentar utilitzar com alternativa no quirúrgica.

L’edat aconsellable per a realitzar el tractament amb baló intragàstric és entre els 18 i els 65 anys.