Evolució del BIE

Evolució i extracció del baló intragàstric

Quina és l’evolució natural del Baló Intragàstric?

El tractament amb el baló dins l’estómac és de 6 mesos. Una vegada completats, la seva extracció és igualment segura i senzilla, tornant la morfologia gàstrica a les característiques i dimensions semblants a la que presentava prèviament a la col·locació, però acostumat a uns altres hàbits alimentaris.

Encara que no es pot garantir una determinada pèrdua de pes, la taxa de bons resultats oscil·la en torn al 80% dels pacients tractats, amb una mitjana de reducció de pes entre 15 i 20 Kg, encara que variable segons les característiques i el correcte seguiment de cada persona, podent aconseguir resultats inferiors o fins i tot superiors (fins a 30 kg).

Tanmateix, els sis mesos que dura el tractament han de servir com a incentiu i motivació per a reeducar al pacient en els seus hàbits alimentaris i en el seu estil de vida, ajudant-lo així a mantenir el pes perdut.

En aquest sentit, és aconsellable plantejar un programa de manteniment del pes perdut, a ser possible controlat per especialistes en endocrinologia, nutrició, dietètica i/o psicologia si es precisa.