Col·locació del BIE

T'expliquem com col·loquem el Baló Intragàstric

Com es col·loca el Baló Intragàstric?

És un procediment senzill, ràpid i sense efectes adversos.

El procediment consisteix en col·locar per via endoscòpica (no quirúrgica) el baló desinflat dins l’estómac, omplir-lo amb una solució salina estèril i deixar-lo flotant lliurement.

És un procediment segur i ràpid, que es realitza sota sedació profunda, motiu pel qual el pacient no sent cap molèstia ni dolor.

A més, és un procediment ambulatori, de tal manera que una vegada realitzada la col·locació del baló, el pacient torna al seu domicili, podent realitzar la seva activitat habitual en els pròxims dies.

En general, és normal que els primers dies d’adaptació al baló es presentin molèsties gàstriques, nàusees i fins i tot inicialment algun vòmit, motiu pel qual ha de seguir una dieta i una medicació establertes.

És un tractament segur i les complicacions són mínimes i infreqüents, malgrat tot i atés que excepcionalment poden presentar-se, és convenient que es valori amb el metge especialista per a individualitzar-ne els riscs i informar-se adequadament.

Abans del procediment, cada persona ha de donar prèviament i per escrit la seva autorització conforme ha rebut la informació completa per a realitzar aquest tractament.

Contraindicacions del baló intragàstric

Les principals contraindicacions consisteixen en algunes malalties digestives importants, algunes intervencions quirúrgiques prèvies, l’alcoholisme o la drogoaddicció actius, l’embaràs, alguns tractaments farmacològics i algunes malalties psiquiàtriques que el metge responsable s’encarregarà de valorar.