Baló Intragàstric

Som especialistes en baló intragàstric a Barcelona

El Baló intragàstric: Com perdre pes sense passar per quiròfan?

El sobrepès i l’obesitat són malalties cròniques amb repercussió tant des del punt de vista físic com psíquic, freqüentment amb conseqüències greus.

La seva resolució depèn d’un correcte tractament, bàsicament a partir d’unes adequades mesures dietètiques complementades amb la realització d’un regular exercici físic controlat. Per aquells casos que aquestes mesures no siguin suficients, s’han ideat una sèrie d’alternatives terapèutiques que poden ajudar i complementar el tractament mèdic.

Quan està indicat, una d’aquestes alternatives és el Baló Intragàstric Endoscòpic (BIE).

El Baló Intragàstric consisteix en la introducció a l’estómac d’un globus suau, expansible i resistent de silicona, que es col·loca endoscòpicament i es deixa flotant lliurement dins l’estómac, omplint-lo parcialment i provocant la sensació de plenitud i sacietat que facilita el seguiment d’una pauta nutricional i dietètica establerta.

El gran valor del Baló Intragàstric o Baló Gàstric és que obliga a regular la quantitat d’ingesta, evitant que es mengi en excés i ajudant a seguir una reeducació dietètica determinada per adquirir uns hàbits dietètics i nutricionals adequats que, a més d’aconseguir perdre pes, facilitin seguir mantenint el pes perdut una vegada retirat el baló.

L’àmplia experiència ja obtinguda i les característiques de seguritat i eficàcia que suposa aquest procediment fa que sigui un tractament cada dia més freqüent.