Tractaments endoscòpics

Tècniques endoscòpiques per tractar l'obesitat

Les tècniques endoscòpiques que es realitzen tenen com a objectiu reduir la capacitat gàstrica per aconseguir més sensació de sacietat amb menor quantitat d’ingesta, i en alguns casos crear una incompleta absorció dels nutrients per afavorir una major pèrdua de pes.

Mètode APOLLO

Un mètode innovador i avançat per a realitzar intervencions endoscòpiques per via oral, i indicat en el tractament de l’Obesitat i també en d’altres patologies i / o complicacions digestives que precisin un procediment de sutura endoscòpica.

Baló intragàstric endoscòpic.

Sense cirurgia, consisteix a introduir a l’estómac, per via endoscòpica, un globus de silicona amb contingut de sèrum fisiològic. Es manté durant uns mesos, produint sensació de sacietat i reeducant durant aquest periode al pacient a menjar més lleuger i menys quantiós.

Mètode POSE (Cirurgia Primaria d’Obesitat Endoluminal).

Per via endoscòpica, es formen uns plecs en unes zones específiques de l’estómac per tal de reduir la seva grandària i augmentar la sensació de sacietat.