Tractaments quirúrgics de l’Obesitat

Tècniques quirúrgiques per tractar l'obesitat

La Cirurgia de l’Obesitat, o Cirurgia Bariàtrica, té el seu origen en altres procediments quirúrgics en què s’observava pèrdua de pes en pacients que no eren intervinguts amb aquesta finalitat. Les tècniques de Cirurgia Bariàtrica s’empren des de fa més de 60 anys, però han demostrat ser un tractament especialment eficaç amb el desenvolupament de la cirurgia laparoscòpica.

Actualment la Cirurgia Bariàtrica és l’opció més efectiva en el cas d’una Obesitat catalogada com a tipus III (índex de massa corporal superior a 40) en la que han fracassat els altres tractaments, o en la tipus II (índex de massa corporal superior a 35 ) amb comorbiditats greus relacionades amb l’Obesitat com diabetis, hipertensió, dislipèmia o síndrome d’apnea del son.

Aquesta cirurgia constitueix un element del tractament de l’Obesitat i s’indica d’acord a un protocol estricte de control i avaluació de l’Obesitat, que permet realitzar la intervenció en el moment més adequat, i amb la tècnica més ben adaptada al perfil metabòlic del pacient.

Després de l’operació, es continua el procés amb un programa de canvi d’hàbits alimentaris i estil de vida, pautes d’alimentació protocol·litzades i augment progressiu de l’activitat física mitjançant exercicis adaptats, així com controls per part d’un equip multidisciplinari, format per cirurgià , endocrinòleg i dietista. Aquest programa és imprescindible perquè el resultat del tractament sigui favorable i es pugui mantenir la pèrdua de pes aconseguida a llarg termini.

Equip multidisciplinari

L’Obesitat és una malaltia que requereix un abordatge multidisciplinari, i és per aquest motiu que serà tractat per diversos especialistes per valorar la seva situació clínica i realitzar el seguiment posterior a la intervenció. Les especialitats que formen part de la unitat de Cirurgia de l’Obesitat i Metabòlica són:

  • Cirurgia Bariàtrica i Metabòlica
  • Gastroenterologia
  • Endocrinologia
  • Nutrició
  • Psicologia