Tractament Sobrepès i Obesitat

Servei medicoquirúrgic per al tractament de l'obesitat a Barcelona

Clínica ServiDigest disposa d’un servei medicoquirúrgic de l’Obesitat per tractar de forma especialitzada i multidisciplinar aquesta patología cada vegada més freqüent en les societats més desenvolupades. El Sobrepès i l’Obesitat és un problema de salut molt important que requereix uns tractaments especifics.

Disposem de serveis d’Endocrinologia, Nutrició i Dietética, Psicología, Endoscòpia Digestiva i Cirurgia de l’Obesitat (bariàtrica), per poder aplicar de forma coordinada els diferents tractaments segons el grau de Sobrepès o Obesitat: dietètic, farmacològic, endoscòpic i quirúrgic.

L’Obesitat és la malaltia metabòlica més freqüent en els països desenvolupats i segons la OMS, una de les grans epidèmies del segle XXI.

A part de la predisposició genètica, l’augment del Sobrepès i l’Obesitat es deu als mals hàbits alimentaris i a la falta d’exercici físic.

El Sobrepès és una malaltia que evoluciona cap a l’Obesitat, per tant, és important frenar la seva progressió en el moment en que encara no afecti de forma important la salut del pacient.

Els diversos graus d’Obesitat exigeixen diferents nivells de tractament, pel que deuen ser evaluats i tractats en Unitats expertes en el tractament del Sobrepès i l’Obesitat.

L’Obesitat no s’ha de valorar només com un problema estètic sinó de Salut, ja que provoca l’aparició d’altres malaties com diabetis, hipertensió arterial, dislipemia, malalties degeneratives osteoarticulars, malalties cardiovasculars, alteracions psicològiques (ansietat, depressió), apnea de la son, trastorns ginecològics, digestius i hepàtics, i una major probabilitat de càncer d’úter, còlon…

El seu tractament és complex i s´ha d’aplicar de forma integral i multidisciplinar, individualitzant cada cas per aconseguir la motivació i col.laboració del pacient.

  • Tractament Endocrinològic
  • Tractament Nutricional-Dietètic
  • Tractament Psicològic
  • Avaluació Activitat Física
  • Tractament Endoscòpic
  • Cirurgia de l’Obesitat (Bariàtrica)