Preguntes freqüents sobre la cirurgia bariàtrica

Responem les preguntes més habituals sobre la cirurgia bariàtrica

A continuació responem algunes de les preguntes més freqüents que ens fan els nostres pacients. Si necessiteu més informació, poseu-vos en contacte amb el nostre departament mèdic.

Quant de temps dura la intervenció?

El procés quirúrgic comporta un temps estimat de 3 hores i el realitzen cirurgians especialitzats en Cirurgia Bariàtrica i Metabòlica.

Quan de temps he de romandre ingressat?

Encara que pot haver variacions segons cada cas, per norma general es programen 4 dies d’ingrés hospitalari. El primer dia és el de la intervenció, el segon dia en observació a la UCI, el tercer dia estarà a una habitació i el quart dia ja s’anirà d’alta.

Quan podré reprendre el meu ritme de treball habitual?

Després de la intervenció, pel mateix procés quirúrgic i la important pèrdua de pes que va succeint, és habitual que senti més cansament i hi hagi més sensació de debilitat. El grau d’exigència o estrès que comporti el seu treball també condicionarà el temps que s’hagi de prendre per reiniciar la seva activitat. En general es recomana esperar un mínim de 3-4 setmanes per a la reincorporació laboral, podent allargar una mica més aquest temps en funció de l’esmentat anteriorment.

Quan podré començar a menjar?

A les 48 hores de la intervenció començarà a beure aigua, brous i sucs, i després ja s’iniciarà una dieta progressiva en textures per aconseguir aportar els nutrients que necessita, garantint una bona tolerància.

Quins riscos comporta la cirurgia?

La Cirurgia Bariàtrica és una cirurgia major, amb el que comporta els riscos habituals d’aquest tipus de cirurgia (els propis de la sedació, risc de sagnat, infeccions de les ferides, obstrucció intestinal, hèrnies internes, etc.). La incidència d’aquestes complicacions és baixa i la mortalitat associada a aquesta cirurgia es situa al voltat del 0,5-2%.

El seu metge l’informarà dels riscos que la cirurgia suposa per a vostè.

Què es té en compte per triar el tipus de intervenció que em convé més?

Aquesta decisió es pren conjuntament entre el pacient i l’equip mèdic, valorant el tipus d’obesitat, la seva edat, el seu hàbit alimentari i la presència o absència de comorbiditats (hipertensió, diabetis, etc).

Quant pes s'espera que perdi amb el tractament?

La pèrdua de pes depèn bàsicament de l’excés que es tingui i d’altres condicions particulars com la capacitat d’augmentar l’exercici físic i el bon seguiment de les pautes dietètiques. En termes generals es considera un bon resultat quan es perd més del 50% de l’excés de pes.

Necessitaré prendre sempre suplements amb vitamines o minerals?

El més habitual és que sí. Els suplements es pauten per aconseguir aportar els nutrients bàsics per mantenir un bon estat de salut. La dieta que mantindrà després de la cirurgia no aconsegueix aportar tots els nutrients i si la cirurgia que es realitza té un component malabsortiu es necessitarà encara més reemplaçar aquesta pèrdua de nutrients afegida.