Mètode POSE

Intervenció Primària per a Pèrdua de Pes per Endoscòpia

Mètode POSE

Es realitza per via oral endoscòpica una modificació i reducció selectiva d’unes zones de l’estómac, practicant una sèrie de plecs o plicatures en el fundus (fons) gàstric per modificar la mida de l’estómac reduint la seva capacitat i en el cos distal-antre gàstric per retardar el seu buidatge.

L’objectiu és aconseguir una sensació de sacietat més ràpida i una disminució de la gana, ingerint menors quantitats d’aliments.

Aquesta intervenció endoscòpica té una durada d’uns 40 minuts i es realitza sota anestèsia general. En tractar-se d’una intervenció mínimament invasiva, està considerada de baix risc, precisant, en la majoria de casos, només un ingrés de caràcter ambulatori a la clínica.

No es fan incisions ni ferides externes, de manera que el procés de recuperació (post-operatori) després del Mètode POSE és molt ràpid, poc molest i pràcticament indolor. El/la pacient pot tornar, seguint les normes prescrites, a la seva normalitat laboral i social en 48 hores.

Posteriorment a la intervenció, es pauta una dieta similar a les que habitualment es prescriuen després d’una Cirurgia de l’Obesitat. Durant les primeres setmanes següents a la cirurgia endoscòpica, el/la pacient ja comença la seva pèrdua de pes coincidint amb la sensació de sacietat més precoç i amb el seguiment del programa prescrit.

Amb el Mètode POSE es pot arribar a aconseguir una pèrdua de fins al 45% de l’excés de pes, segons els últims resultats avaluats.

Per aconseguir el nostre objectiu conjunt d’èxit, Clínica ServiDigest, inclou en aquest procediment endoscòpic de modificació i reducció selectiva de l’estómac, un Programa Personalitzat amb consells i estratègies nutricionals incloent un pla d’alimentació, pautes d’exercicis físics adequats al perfil i necessitats del/de la pacient, i incorporació de nous hàbits de vida per tal d’eliminar aquells que ens han portat al Sobrepès-Obesitat.