Gastrectomia tubular (Sleeve Gastrectomy)

La Gastrectomia tubular (Sleeve Gastrectomy) és un procediment quirúrgic que consisteix a reduir la capacitat gàstrica per aconseguir sensació de sacietat amb ingestes inferiors a l’habitual. Està indicada en pacients de 18 a 65 anys amb Obesitat tipus III (IMC> 40 kg / m2) o Obesitat tipus II amb comorbiditats majors (hipertensió arterial, diabetis mellitus tipus 2, dislipèmia, síndrome d’apnea del son) que no aconsegueixen perdre pes tot i canvis en el seu estil de vida. No es recomana aquesta tècnica en pacients que presentin reflux gastroesofàgic.

Inicialment formava part de l’encreuament duodenal, però va començar a realitzar-se en malalts d’alt risc com a primer temps quirúrgic, per després indicar-se com tècnica única. El 2011, corresponia al 27,1% de les cirurgies realitzades per al tractament de l’Obesitat, un percentatge que es troba en augment, aconseguint el 60-80% en molts centres.

Mitjançant aquesta tècnica restrictiva, el cirurgià extirpa aproximadament el 80% del volum de l’estómac, deixant un romanent de menys de 100cc de capacitat. Per a això, es ressequen el cos i fundus gàstric (curvatura major), mantenint un petit “sleeve” o tub a nivell de la curvatura menor. El antre es preserva per mantenir el buidament gàstric.

El procediment es realitza mitjançant tècniques laparoscòpiques, amb una durada mitjana de 90 minuts. Posteriorment, el pacient haurà d’estar hospitalitzat unes 24-48 hores, i pot reprendre la seva vida habitual en 2-3 setmanes.

La Gastrectomia tubular aconsegueix una pèrdua de l’excés de pes d’entre el 50-60% als 5 anys, juntament amb millora o fins i tot remissió de les comorbiditats associades a l’Obesitat, com la hipertensió arterial, la diabetis mellitus tipus 2, la dislipèmia i la síndrome d’apnea del son, i sense importants requeriments substitutius des del punt de vista nutricional i endocrinològic.

 

Sleev