Quan no?

Contraindicacions de la Hidroteràpia de Còlon

Contraindicacions: Quan no farem una Hidroteràpia del Còlon?

  • Embaràs.
  • Abdomen agut.
  • Malalties anals en fase de brot agut per impossibilitat d’introduir la cànula.
  • Diverticulitis aguda.
  • Malaltia inflamatòria intestinal (colitis ulcerosa I malaltia de Crohn) en fase aguda.
  • Postcirurgia o radioterapia abdominal o de rectocolon recent.
  • Cardiopaties severes. Cirrosi hepàtica. Insuficiència renal.

La Hidroteràpia de Còlon és un tractament complicat?

No és necessari cap preparació ni tractament previ i no té cap efecte indesitjable encara que si pateix alguna malaltia que plantegi algun dubte, pot realitzar-se una visita prèvia amb un metge especialista de ServiDigest per tal de valorar les indicacions en el seu cas i descartar que pugui existir alguna contraindicació.

També si ho desitja pot programar-se un control mèdic posterior per valorar els resultats i instaurar les mesures higiènic-dietètiques o tractaments que siguin precisos per mantenir els beneficis obtinguts.

El rentat, a través d’una cànula especialment dissenyada i d’un sol ús que s’introdueix per l’anus, provoca successives pressions d’evacuació, eliminant les matèries fecals adherides a les parets del còlon i els gasos, sense esforç per part del pacient, i neteja la mucosa intestinal tornant-li la seva elasticitat i assegurant-li un bon funcionament.

Un tractament complet de tot el còlon sol necessitar unes tres sessions. Cada sessió dura aproximadament uns 45 minuts.

En general es recomana ,per a una persona aparentment sana, un tractament complet cada 6-12 mesos per mantenir una higiene intestinal en perfecte estat, però cal individualitzar la freqüència segons les diferents indicacions i els resultats obtinguts.