Per què serveix?

Per què serveix la Hidroteràpia de Còlon?

El restrenyiment és una de les seves conseqüències. Més de la meitat de la població mundial pateix aquest problema.

Els residus que han de ser evacuats es fixen a l’intestí gros durant un espai de temps més llarg, amb processos de putrefacció i fermentació, amb augment de toxines que són reabsorbides de nou per l’organisme, produint molts dels símptomes de malalties relacionades directament o indirectament amb un mal funcionament intestinal.

La Hidroteràpia de Còlon elimina amb eficàcia els excrements acumulats, els productes de putrefacció adherits a les parets de l’intestí, les toxines i els gasos retinguts,  millorant la funció intestinal, disminuint la distensió de l’intestí gros i eliminant els símptomes patològics.

Actualment la Hidroteràpia de Còlon és una teràpia segura i controlada, que ens pot aportar uns beneficis per al bon estat de salut i la prevenció de malalties, creant alhora un ambient i un pH idoni per restablir l’equilibri en l’ecosistema intestinal.