Tècniques hemostàtiques endoscòpiques

Les Tècniques hemostàtiques endoscòpiques s’empren per tractar lesions sagnants i també per prevenir hemorràgies en efectuar una endoscòpia terapèutica que comporti risc de sagnat.

Existeixen bàsicament tres procediments, que s’efectuen a través del canal de treball de l’endoscopi:

a) Col·locació un clip hemostàtic o grapa sobre la lesió que sagna.

b) Fulguració de la lesió mitjançant corrent elèctric monopolar amb pinça-cauteri o bé mitjançant gas argon-plasma.

c) Injectar un agent vasoconstrictor diluït en sèrum sobre la lesió o al voltant de la mateixa (en general, es tracta d’adrenalina diluïda al 1/10000 o al 1/20000, encara que també es poden emprar altres substàncies, com sèrum hipertònic o polidocanol ).