Tatuatge amb marcador endoscòpic

El tatuatge amb marcador endoscòpic consisteix en la injecció sota la capa mucosa del tub digestiu d’un marcador de carboni líquid biocompatible (abans s’utilitzava tinta xinesa estèril) amb diverses finalitats:

  • Poder controlar aquelles lesions que, pel seu escàs relleu, morfologia plana o difícil situació poguessin passar desapercebudes en un posterior control.
  • Senyalitzar una lesió prèviament a la seva extirpació endoscòpica (injecció superficial) o quirúrgica (injecció profunda).
  • Senyalització de la cicatriu d’una lesió ja extirpada que per les seves característiques histològiques o per algun altre motiu hagi de ser controlada més estretament.