Ileoscòpia

La Ileoscòpia consisteix en l’estudi de l’última porció de l’intestí prim, el ili, que connecta amb el còlon a través de la vàlvula ileocecal.

No sempre està indicada la seva realització, però a Clínica ServiDigest es practica sempre que és necessari, a fi d’efectuar una exploració el més completa possible.

Aquesta prova és de gran importància quan es sospita una inflamació a nivell del ili distal.